Saturday, October 23, 2010

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြ်တ္လ၊ လျပည့္ေန ့၊စေနေန ့့အမွတ္တရ


ကမၻာေပၚရွိ တိုင္းႏိုင္ငံသီးသီး၌ ထူးျခား၊ထင္ရွားသည့္ပြဲေတာ္မ်ားရွိၾကေလသည္။ ဤပြဲေတာ္မ်ားသည္ တိုင္းႏိုင္ငံေပၚ၌ မွီတင္းေနထုိင္ၾကကုန္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ၊ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို လြမ္းမုိးေသာ ဓေလ့မ်ားႏွင့္အတူ ေဖာ္ျပက်င္းပၾကေလသည္။ ထိုဓေလ့မ်ားသည္ ထိုလူမ်ိဳးမ်ား၏ အက်င့္စာရိတၱ၊ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္း၊ တန္ဖိုးထားမႈတို့ျဖင့္ ထင္ဟပ္ေနေလရာ ထိုပြဲေတာ္မ်ားသည္ ထိုလူမ်ိဳးတို့အတြက္ အသက္တမွ် တန္ဖိုးႀကီးေလသည္။ ကမၻာေပၚရွိ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ အေရွ ့ေတာင္အာရွတြင္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ THE COUNTRY OF FESTIVALS ဟု ကမၻာေပၚတြင္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေလသည္။

ျမန္မာ့ ျပကၡဒိန္တြင္ တစ္ႏွစ္သည္ ဆယ့္ႏွစ္လရွိ၏။ ထိုဆယ့္ႏွစ္လလံုးလံုး လတိုင္းလတိုင္းတြင္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတည္ရွိေလသည္။ ထိုပြဲလမ္းသဘင္မ်ားသည္ ထိုလမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ က်င္းပဆင္ႏြဲေလ့ရွိသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ပြဲေတာ္မ်ား လတိုင္း ဆင္ႏြဲႏိုင္သည့္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ စိတ္သဘာ၀၊ စရိုက္သေဘာထားမ်ားကိုလည္း သိရွိႏိုင္ေလသည္။

တစ္ခ်ိဳ႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ျပဳလုပ္ၿပီးတာႏွင့္ၾကာလာေတာ့ ျပဳလုပ္သူတို႔အတြက္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေတြ ျဖစ္သြားၾကသည္။ တခ်ိဳ႔အျဖစ္အပ်က္ေတြသည္ ျပဳလုပ္သူတို႔အတြက္ အမွတ္တရ ေမ့မရသည့္ေန႔ေတြျဖစ္လာၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔အျဖစ္အပ်က္ေတြသည္ ေမ့လို႔မသြားေအာင္ အမွတ္တရျဖစ္ေနေအာင္ ျပဳလုပ္က်င္းပၾကေလသည္။ ထိုသိုု႔ ပြဲေတာ္မ်ားျပဳလုပ္က်င္းပၾကရာတြင္ ပညာရွင္မ်ားသည္ သူတို႔ လက္ခံသိရွိထားၾကသည့္ အေတြးအျမင္၊ ခံစားခ်က္ေတြႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္သည္။ မွတ္ထားၾကသည္။ လက္ဆက္ကမ္း ေဟာေျပာၾကသည္။


ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားသည္ အခမ္းအနားအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ဆင္ယင္က်င္းပရာတြင္ ေန့ထူးေန႔ရက္ေတြ၊ အခါေကာင္း အခ်ိန္ေကာင္းေတြ ဟုသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အခါ ေန႔ရက္မ်ိဳးတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပၾကေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားသည္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ေပတို့၊ စာတို့ျဖင့္ေရးမွတ္ရမည္ကို အလြန္ပ်င္းလွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ထို့ေၾကာင့္ မွတ္ရလြယ္ေသာ၊ ေန႔ထူးေန႔ရက္ေတြ၊ ထုူ့့ျခားသည့္ ေန႔ရက္ေတြမွာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားျပဳလုပ္ၾကေလသည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ လက္ဆက္ကမ္းမွတ္သားဖုိ႔ ထိုလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ပုိ၍လြယ္ကူေသာေၾကာင့္၊ ပို၍မွတ္မိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။


ပြဲေတာ္မ်ားဟုဆုိရာတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၌ သံုးမ်ိဳးသံုးစား ရွိေလသည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာပြဲေတာ္၊ ရိုးရာယံုၾကည္မႈအတိုင္းဆင္ႏြဲသည့္ပြဲေတာ္၊ ရာသီအလိုက္ဆင္ႏြဲသည့္ပြဲေတာ္ ဟူ၍ ခြဲျခားလုိ ့ရေလသည္။


သီတင္းကြ်တ္ မီးထြန္းပြဲေတာ္။


ဒီကေန ့သည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြ်တ္လ၊ လျပည့္ေန ့၊ စေနေန ့၊ 2010 October 23 ရက္ေန့ျဖစ္ေလသည္။ ထိုေန႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အေပါင္းတို႔အတြက္ အမွတ္တရ၊ အဖုိးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ကုသိုလ္အေပါင္း စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ေန့ ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ မီးမ်ားထြန္းညွိပူေဇာ္ျခင္း၊ ဓမၼတရားမ်ားရြတ္ဖတ္ျခင္း၊ အလွဴအတန္းလုပ္ျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအားျပဳစုျခင္း၊ ကန္ေတာ့ျခင္း၊ မာန္ကိုခ်၍ သီးခံမႈမ်ားျဖင့္ တစ္ရက္တိတိ အဓိဌာန္၀င္ၾကျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသြားျခင္း၊ သီတင္းကြ်တ္မုန္မ်ား စုေပါင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဆြမ်ိဳးညာတကာထံသြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း၊ လက္ေဆာင္ျဖင့္ကန္ေတာ့ျခင္း၊ မရွိဆင္းရဲသားမ်ားကိုေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း၊ မီးပံုးပ်ံမ်ား လြတ္တင္ပူေဇာ္ျခင္း၊ ဒီေန႔သည္ ေပ်ာ္ရြင္မႈအျပည့္၊ ၾကည္ႏူးမႈအျပည့္ျဖင့္ ဒီေန႔သည္ ထင္ရွားေသာ တစ္ႏွစ္အတြက္ အမွတ္အသားတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သတၱမေျမာက္၀ါကို တာ၀တိ ံသာ နတ္ျပည္၌ ၀ါေတာ္ကပ္ေတာ္မူၿပီး မယ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ သႏၱဳႆီတနတ္သားအား အမူးျပဳ၍ စၾက၀႒ာေနရာအႏွံ႔မွ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔အား အဘိဓမၼာတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီးေနာက္ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႔တြင္ လူ႔့ျပည္ၿဖစ္ေသာ သကၤႆနဂိုရ္ၿပည္သို ့ၿပန္လည္ဆင္းသက္ၾကြၿမန္းေတာ္မူသည္။

ထိုအခ်ိန္၌ လူအေပါင္းသည္ မီးမ်ားထြန္းညွိပူေဇာ္၍ ႀကိဳဆိုၾကေလသည္။ ဤသီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႔သည္ ဘုရားရွင္သည္ ေမြးမိခင္ေက်းဇူးကို ဆပ္ႏုိင္သည့္ေန၊ သံဃာေတာ္မ်ား ၀ါတြင္းသံုးလလံုးလံုး သီတင္းသံုးရာေနရာမွ အျခားေနရာသို ့တရားေဒသနာေတာ္မ်ား ၾကြခ်ီျဖန္႔ေ၀ႏိုင္သည့္ေန႔ ကုသိုလ္အေပါင္းကုိအားထုတ္သည့္ေန႔ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အထူးမြန္ျမတ္စြာ တန္ဖိုးရွိစြာ၊ အဓိပါယ္ရွိစြာ၊ ျပည့္၀စြာ ရွိေနတည္ေနေသာ ေန႔ရက္ေန႔ျမတ္ ျဖစ္ေလသည္။

ထုိေၾကာင့္ ဤေန့၊ ဤရက္၊ ဤအခ်ိန္၊ ဤကာလသည္ ဤသီတင္းကြ်တ္မီးထြန္းပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာတို႔၏ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရိုေသေလးစားတတ္ေသာ ၊မာန္မာနကို ႏိုမ့္ခ်လ်က္၊ အျပန္အလွန္ ေမတၱာေစတနာထားတတ္ေသာ၊ ယဥ္ေက်းသိမ့္ေမြ႔ေသာ စိတ္ေနစရိုက္သေဘာထား၊ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးဂုဏ္၊ အမ်ိဳးသားေရးဂုဏ္ကို ျမင့္တင္ေပးေနသည့္ ရိုးရာအစဥ္အလာႏွင့္အညီ ေကာင္းေသာအႀကံ၊ မွန္ေသာအက်င့္၊ သင့္ေသာအယူ၊ ျဖဴေသာႏွလံုးတို႔ေပၚတြင္ ထင္ဟပ္ေစလ်က္ ထင္ရွားေသာပြဲေတာ္ျဖစ္လာခဲ့သည္မွာျငင္းလုိ႔မရေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာကဓံတရားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လြားႏိုင္ေသာ၊ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္တတ္ေသာ စိတ္ႏွလံုးကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေအးခ်မ္းသည့္ ဘ၀မ်ားျဖင့္ ေနထုိင္ႏိုင္ၾကပါေစဟု စာဖတ္သူမ်ားႏွင့္တကြ ဆက္ႏြယ္သူအေပါင္း သီတင္းကြ်တ္လတြင္ အမွတ္တရ ဆုေတာင္းေမတၱာပို ့သလုိက္ပါသည္။

ေအးခ်မ္းၾကပါေစ…….

ပညတ္တရားေပၚအေျခခံၿပီး အမွန္အသိမ်ားပိုင္ဆိုင္ၾကပါေစ..

1 comment:

သိဂၤါေက်ာ္ said...

သီတင္းကၽြတ္အေၾကာင္းေလး.. လာဖတ္သြားပါတယ္..