Friday, October 22, 2010

၂၁၊၁၀၊၂၀၁၀။ ဒီကေန ့.....ဒီကေန ့ခေလးတစ္ေယာက္ ေမြးဖြားလာခဲ့သည္။

ဒီကေန ့အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံ ေျပာင္းလဲသည့္ေန့။

ဒီကေန ့လူတစ္ေယာက္ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။

ဒီကေန ့သည္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၥန္ ၊အနာဂတ္ သံုးရပ္လံုးျပည့္စံုေနခဲ့ေလၿပီ။


၁၊ ေသဆံုးလူ= သူ ့ဘ၀သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုး လုထုအက်ိဳးတတ္ႏိုင္မွ်

ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သူ ့ကုိေလးစားပါ၏။ သူ ့ဆိုတာ သူရဲ ့ခႏၵာကိုယ္ ကိုမဟုတ္။

သူ၏ ႏွလံုးသားထဲက မြန္ျမတ္သည့္ စိတ္ကို ။သူေရးဆြဲခဲ့သည္။ သူေလ်ွာက္လမ္း

ခဲံသည္။ သူ၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ အမွား၊ အမွန္ ေတြအမ်ားႀကီးျပသ

ခဲ့ၿပီ။ သူ၏ အမွားအမွန္မ်ားသည္ အမွန္ေတြလား အမွားေတြလားဆိုသည္ကို အခ်ိန္

က ဆံုးျဖတ္သြားလိမ့္မည္။ေသခ်ာတာကေတာ့ မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ေစတနာမ်ား

စိုက္ထူခဲ့သည့္ သူ၏သမိုင္းကို ေမ့လို ့ရမည္မဟုတ္ေပ။


၂၊ေမြးဖြားသူငယ္=ဆာေလာင္မႈနဲ ့အတူ ျပင္းျပေသာစိတ္ႏွင့္ေလာကထဲ၀င္ေရာက္

လာသူ သူငယ္ေလး သို ့မဟုတ္ ခေလး။ သူသည္ ေလာကအေၾကာင္း ဘာမွမသိ။

ပူသည္၊ ေအးသည္၊ စားမည္၊အိပ္မည္္ပဲ ့သိသည္။သူ၏ေခါင္းသည္ႀကီး၏။ ရင္ဘတ္

ေသးငယ္၏။ခႏၵာကိုယ္သည္ ေပ်ာ့ဖတ္ဖတ္။ သူ၏ေျခဖ၀ါး၊လက္ဖ၀ါးမ်ားသည္

ေသးငယ္လွ၏။ သို ့ေသာ္ ေသးငယ္ေသာ လက္ဖ၀ါးမ်ားသည္ အနာဂတ္မွာ

လူထုအက်ိဳးကို ဆုပ္ကိုင္ႏုိင္သူျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ေသးငယ္ေသာ ေျခဖ၀ါးသည္

အနာဂတ္မွာေလာကလမ္းကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာက္ထြင္းလမ္းျပႏုိင္သူ ျဖစ္လာႏိုင္

သည္။ သူ၏ ဦးေခါင္းထဲ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ၊ မယံုၾကည္မႈတို ့ကို ထည့္သြင္း

ေပးရလိမ့္မည္။ထည့္သြင္းေပးထားသည့္အရာမ်ားကို ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ေအာင္

သင္ၾကားေပးရမည္။ မာယာႏွင့္အတူ ရက္စက္မႈကို ေျပာျပရမည္။ တည္ၿငိမ္မႈ

ႏွင့္အတူ ႏူးညံ့ေသာ ႏွလံုးသားတစ္ခုရွိေနၾကာင္းေျပာျပရမည္။ သူ၏ ခႏၵာကိုယ္

သည္ အေကာင္းအဆိုး ကိုၿခံဳရင္း ေလာက ကို လဲေလ်ွာင္းအိပ္စက္ႏိုင္လာသူ

ျဖစ္ေစရမည္။


အေျပာင္းအလဲ သို ့ အလံအို=ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အမွတ္အသား၊ဦးညြတ္ရာ သို ့မဟုတ္

အသက္ဆိုသည့္ဂုဏ္ပုဒ္ေတြ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ အလံတစ္ခု အနားယူသည့္ေန ့။

လူထု ဦးညြတ္ခဲ ့သည္။ ဒီကေန ့အထိ(၂၁၊၁၀၊၂၀၁၀)၊။ ႏုိင္ငံတစ္ခု အေပၚမွ

မားမားမွတ္မွတ္ရပ္တည္လ်က္ ကမၻာ အလယ္ျမန္မာဟု ဥဒါန္းက်ဴးေအာင္

သက္ေသတည္ သမိုင္းထုိးခဲ့ၿပီ။ အနီ၊အျပာ ကာလာေပၚ ၾကယ္ျဖဴဆယ့္ေလး

လံုး၀န္းရံထားသည့္ စက္၀န္းထဲ စပါးႏွံႏွင့္အတူ အဓိပါယ္ျပည့္၀စြာႏိုင္ငံဂုဏ္

ကိုထည္၀ါေစခဲ့ၿပီ။ ေျပာင္းလဲ ေခတ္ေရစီထဲေမ်ွာရင္း လူထု၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ၊၀မ္း

နည္းမႈတို ့ကို သက္ေသျပဳရာ၊ အသိအမွတ္ျပဳရာ အမွတ္အသားျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ စိတ္`

ဓါတ္ေတြ၊ ခြန္အားေတြ ေဖာ္ျပရင္းနဲ ့အၿမဲမတည္ၿမဲ ဆိုသည့္ သေဘာအတိုင္း

ဒီကေန ့ (၂၁၊၁၀၊၂၀၁၀) အနားေပးလုိက္ၿပီ။ သို ့ေသာ္...လူထုႏွလံုးသားထဲ

ခိုင္ခံ့ထည္၀ါစြာ၊ အဓိပါယ္ျပည့္၀စြာ နဲ ့အလံအို ကိုဘယ္ေတာ့မွ ေမ့လိမ့္မည္

မဟုတ္ေပ။


အေျပာင္းအလဲ သို ့ အလံအသစ္=ေမြးကတည္းကေန ဒီကေန ့အထိ(၂၁၊၁၀၊၂၀၁၀)

အလံအိုေအာက္မွာၾကီးျပင္းလာေသာ လူထုအတြက္ အလံသစ္သည္ ခံစားမႈစိမ္းေန၏။

လူထုအတြက္စိမ္းေနေသးသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံယူ၍ ရင္းႏွီးလာလိမ့္မည္။ လႈရွား

ေျပာင္းလဲေနသည့္ေခတ္အခ်ိန္အတြင္း အလံအသစ္ရဲ ့လက္ထက္ဘာေတြေျပာင္းလဲ

လာလိမ့္မနည္း။ အ၀ါ၊အစိမ္း၊အနီ သံုးေရာင္ကာလာတန္းအလယ္ၾကယ္ျဖဴႀကီးႀကီး

တစ္လံုး မားမား၀ံံ့လ်က္ ရုတ္တရက္ လူထုအတြက္ သူစီမ္းျဖစ္ေနၿပီ။ ႏိုင္ငံ၏အထိမ္း

အမွတ္၊ လူထု၏ အသိအမွတ္ျပဳရာ တာ၀န္ကို ဒီကေန ့(၂၁၊၁၀၊၂၀၁၀) မွာယူလုိက္

ၿပီ။ အခုခ်ိန္ကအစ လာမယ့္အနာဂတ္ ေခတ္အခ်ိန္အတြင္း လူထု၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား၊

ဒါမွမဟုတ္ လူထု၏ ၀မ္းနည္းမႈမ်ား ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္လို သမိုင္းေရးထုိးမလဲဆိုသည္

ကို ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ အလံသစ္ေရ....ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစ လုိက္ၾကပါစို ့........။

No comments: