Friday, November 27, 2009

ခန္းေဆာင္နီအိပ္မက္ မပ်က္မျပယ္ (Me or We, Wall or Web)ေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရး၏ အေျမာက္သံကုိ အႏွစ္ ၂၀ နီးပါးၾကာမွ ပီပီသသၾကားခြင့္ရခဲ့သည္။ ၾကားျပန္ေတာ့လည္း ဤတစ္သံတည္းမွာပင္ နားအူကာ အျခားဘာအသံမွ အဝင္မခံေတာ့၊ မၾကားႏုိင္ေတာ့။သမိုင္းဆရာမ်ားက “အေမွာင္ေခတ္”ဟု ဆုိၾကေသာ ပေဒသရာဇ္ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး အဆက္ျပတ္အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့ရသည္ကုိမူ တစ္စုံတစ္ရာ နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားလည္း ဤနည္းႏွင့္သာျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ သုိ႔ႏွင့္တုိင္ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံတကာစာေပႏွင့္ ေခတ္သစ္အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ အထိအေတြ႔တြင္ “သိပ္မ်ားေနာက္က်လြန္းေလသလား”ဟု မၾကာခဏ ေတြးမိသည္။ ဥပမာ- ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ တစ္ဆစ္ခ်ဳိး လွည့္ေျပာင္းေစခဲ့ေသာ “နဂါးနီစာေပလႈပ္ရွားမႈ”ကုိပဲၾကည့္။ ေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရး၏ အေျမာက္သံကုိ အႏွစ္(၂၀) နီးပါးၾကာမွ ပီပီသသၾကားခြင့္ရခဲ့သည္။ ၾကားျပန္ေတာ့လည္း ဤတစ္သံတည္းမွာပင္ နားအူကာ အျခားဘာအသံမွ အဝင္မခံေတာ့၊ မၾကားႏုိင္ေတာ့။ ဒီလုိႏွင့္ အုိင္ဒီအုိလုိဂ်ီ ဧကမူစိတ္ျဖင့္ပင္၊ စစ္ေအးေခတ္ကုိျဖတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး စစ္ေအးနိဂုံးအထိေရာက္လာသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကား ခန္းေဆာင္နီထဲတြင္ အိပ္မက္ မက္လုိ႔ေကာင္းဆဲ။ ေလာကီေရးတြင္ ထာဝရ မေဖာက္မျပန္ အၿမဲမွန္သည္ဆုိေသာ ပကတိအမွန္တရားမ်ိဳး ရွိႏုိင္ပါသေလာ။

........ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေအးသေကၤတ ဘာလင္တံတုိင္းၾကီး ၿပဳိက်သြားသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ၾကီးက ၁၁/၉ (ႏုိဝင္ဘာလ ၉ ရက္)ဆုိေသာ ေခတ္ၿပိဳင္သမုိင္း၏ အေရးၾကီးဆုံးမွတ္တုိင္တစ္ခုကို စိုက္လုိက္သလုိ ရွိသည္။ ကမၻာအႏွ႔ံတုန္ဟည္းသြားေသာ အဆုိပါၿပိဳလဲမႈၾကီးကုိလည္း ျမန္မာစာေပေလထန္ကုန္းထက္မွ ခပ္သဲ့သဲ့သာ ၾကားလိုက္ဟန္တူပါသည္။ ၾကားသည္ဆုိလွ်င္ေသာ္မွ ျဖစ္ရပ္ေနာက္ကြယ္မွ တူ႐ႈခ်က္ထိ ဆဝါးမိဟန္မတူ။ “ေၾသာ္ - တံတုိင္းၾကီးၿပိဳက်သြားၿပီကိုး” ဆုိေသာ သာမန္သတင္းမွတ္ခ်က္ေလာက္သာ ရွိမည္ထင္ပါသည္။

အမွန္စစ္စစ္ ၁၁/၉ မွာ ျမင္သာထင္သာ နံရံတံတုိင္းၾကီးၿပိဳက်႐ုံ သက္သက္မွ်မဟုတ္။ “စစ္ေအး” ဆုိေသာ ႏုိင္ငံေရးေခတ္ၾကီးတစ္ခု နိဂံုးကမၸတ္အဆုံးသတ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ႏွင့္အမွ် စစ္ေအးေခတ္ႏုိင္ငံေရး စဥ္းစားပုံေတြ သံပတ္ကုန္သြားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဆုိခဲ့ၿပီးသည့္အတုိင္း စစ္ေအးေခတ္၏ သေကၤတမွာ နံရံတံတုိင္းျဖစ္သည္။ တံတုိင္းၾကီးရွိေနသည္ကုိက “ငါတုိ႔ကြဲေနၾကပါလား”ဆုိေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ “ငါ”နဲ႔“သူ”ဆုိေသာအျမင္ျဖင့္ တံတုိင္းကာၾကည့္ေသာ စဥ္းစားနည္းတုိ႔ လႊမ္းမုိးေသာကာလျဖစ္သည္။ အရာရာကုိ “ရန္သူ မိတ္ေဆြ”၊ “အင္တီ ပ႐ုိ”ဆုိေသာအျမင္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္သည္၊ မျဖဴလွ်င္ မည္းရမည္ဆုိေသာေလာဂ်စ္ကို အေျခခံသည္။ ဤသေဘာမ်ားကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီး နယူးေယာ့တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္လစ္ ေတာမတ္ဖ႐ုိင္းမင္းက “ေဝါလ္ပါတီစဥ္းစားနည္း” (Wall Party Thinking) ဟု ဝိၿဂိဳလ္ျပဳသည္။

တံတုိင္းၾကီးအၿပီး စစ္ေအးလြန္ေခတ္၏ သေကၤတမွာ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆုိက္ၾကီးျဖစ္သည္။ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ၾကီးရွိေနသည္ကုိက “ငါတုိ႔ ပူးေပါင္းအလုပ္ လုပ္လုိ႔ရပါလား”ဆုိေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ “ငါတုိ႔တစ္ေတြ” ဆုိေသာအျမင္ျဖင့္ ျမင့္သထက္ျမင့္ေအာင္ မုိးေပၚတက္ၾကည့္ၾကဖုိ႔ျဖစ္လာသည္။ “ဘာေတြကြဲသလဲ” ဆုိသည္ထက္၊ “ဘာေတြတူသလဲ”ဆုိသည္ကုိ အာ႐ုံျပဳသည္။ “ဘုံတူညီခ်က္”တစ္ခုကို မရအရ ရွာေဖြၿပီး လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ၾကိဳးစားသည္။ ဖ႐ုိင္းမင္းစကားႏွင့္ဆုိရလွ်င္ “ဝက္ဘ္ပါတီစဥ္းစားနည္း” (Web Party Thinking)ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေအးလြန္ ဂလုိဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္တြင္ လက္ဝဲ လက္ယာ အုိင္ဒီအုိလုိဂ်ီအျငင္းပြားမႈေတြ မလုိေတာ့ၿပီ။ ေဝါလ္ပါတီႏွင့္ ဝက္ဘ္ပါတီသာ ရွိေတာ့သည္။ ေဝါလ္ထဲတြင္ စံပယ္ၿမဲစံပယ္ကာ စစ္ေအးေခတ္အရက္တြင္၊ ေခါင္းစုိက္ရီေဝေနၾကမည္ေလာ။ ရန္သူမရွိ မိတ္ေဆြသာရွိ၊ မုန္းသူမရွိ ခ်စ္သူသာရွိဆုိေသာ ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ ဝက္ဘ္ေပၚတက္၍ ကခုန္ၾကမည္ေလာ။

....................................................................................
ၿပီးခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၀ က တံတုိင္းၿပိဳသံမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္(၉၀)က ေအာက္တုိဘာ အေျမာက္သံကို မလႊမ္းႏုိင္ရွိဆဲ။......။


(အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္၊ ေက်ာ္ဝင္း၊ EDITOR'S SKETCH, THE WAVES MAGAZINE, 7/09.NOVEMBER. 2009 မွ ထုတ္ႏုတ္ပါသည္။)

ဆက္ဖတ္မယ္ဆိုရင္ ...

Tuesday, November 17, 2009

Birthday!


ေမြးေန႕…

လူေတြ ေမြးဖြားၾကတယ္… ေသဆုံးၾကတယ္…
ကိုယ္ေမြးခဲ့တဲ့ေမြးေန႕ေရာက္ရင္ လူေတြကဘာလုပ္ၾကလဲ….
တခ်ိဳ႕လူေတြက အလွဴအတန္းေတြလုပ္ၾကတယ္…
တခ်ိဳ႕လူေတြက ဘုရားသြားၾကတယ္…
တခ်ိဳ႕လူေတြက သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းေတြနဲ႕ ေမြးေန႕အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတြ လုပ္ၾကတယ္…
တကယ္တမ္း ကိုယ့္ကို လူဘဝထဲေရာက္ေအာင္ ေခၚလာခဲ့တဲ့… ခုေမြးေန႕ ဒီအသက္အရြယ္အထိ ေရာက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့တဲ့ ကိုယ့္ရဲ့ေက်းဇူးရွင္မိဘေတြကိုေမ့ေလ်ာ့ေနၾကတာမ်ားပါတယ္…
ကၽြန္မကိုယ္တိုင္လည္း အရင္က ေမြးေန႕ေရာက္ရင္ ဘုရားသြားမယ္… အလွဴအတန္းလုပ္မယ္… သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းေတြနဲ႕မုန္႕စားမယ္….
ဒီလိုပဲေနခဲ့တာပါ…
ကၽြန္မရဲ့ အသက္ (၂၀) ျပည့္ေမြးေန႕မွာ သူက
“ ဒီေန႕ေမြးေန႕ဆိုေတာ့ ဘ နဲ႕ မယ့္ ကို ကန္ေတာ့ …
ဘုရားမွာ အလွဴလုပ္ျပီးရင္ ဘနဲ႕မယ့္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါးက်န္းမာပါေစလို႕ဆုေတာင္းေပးေပါ့ … “ လို႕ေျပာလာေတာ့ ကၽြန္မ တအံတၾသနဲ႕သူ့ကို ၾကည့္မိပါတယ္…
သူ႕ကိုလည္း ကၽြန္မ ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္… ကၽြန္မ ေမ့ေလ်ာ့ေနတဲ့အခ်က္ကိုေထာက္ျပေပးခဲ့လို႕ပါ…
သူကိုယ္တိုင္ကလည္း ကၽြန္မကို ေမြးေန႕ဆုေတာင္းေပးတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ဒီအသက္(၂၀)ျပည့္ ေမြးေန႕က စလို႕ အသက္ ၁၀၀ ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ ဘနဲ႕မယ္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါးက်န္းမာပါေစ … ကၽြန္မကိုယ္တိုင္လည္း ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါးက်န္းမာပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္ ….
ကၽြန္မရဲ့အသက္ (၂၀)ျပည့္ေမြးေန႕ကစျပီး ကၽြန္မေမြးေန႕တိုင္းမွာ ဘုရားကန္ေတာ့ျပီးရင္ ဘနဲ႕မယ့္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ေကာင္းမႈေတြ လုပ္ျဖစ္တယ္ အလွဴအတန္း လုပ္ေပးျဖစ္တယ္… ဘနဲ႕မယ္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးျဖစ္တယ္…
ဘနဲ႕မယ့္ကို ကန္ေတာ့တဲ့အက်င့္ … ဘနဲ႕မယ္ တုိ႕နဲ႕အတူတူ ရွိမေနခဲ့ရင္ေတာင္ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ ဖုန္းဆက္ျပီး ကန္ေတာ့တဲ့အက်င့္ အက်င့္ေကာင္း (၁)ခု ရလာတာ ခုထိပါပဲ…
ကၽြန္မရဲ့အက်င့္ေကာင္းကို ေမြးျမဴေပးခဲ့တဲ့ သူနဲ႕ကၽြန္မ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မေတြ႕ျဖစ္ၾကတာ ၾကာပါျပီ…
မနက္ျဖန္ဆို သူ့ေမြးေန႕ေရာက္ျပီေလ…
မနက္ျဖန္မွာေကာ သူ့ကိုယ္တိုင္ ကၽြန္မကိုသင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ အက်င့္ေကာင္းအတိုင္းပဲ သူ႕မိဘေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ေကာင္းမွူေတြလုပ္မွာလား???
ဒါမွမဟုတ္ တျခားသူေတြလိုပဲ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးေနမလား???
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္…
သူ႕ေမြးေန႕မွာ သူ႕မိဘေတြ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာၾကပါေစ…
သူကိုယ္တိုင္လည္း ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါး က်န္းမာပါေစ… လို႕ဆုေတာင္းျဖစ္မွာပါ….

မယ္(11:00pm, 15.11.09)

မယ္က သူ႕ဆီက ေကာ္နက္ရွင္ အဆင္မေျပလို႕ က်ေနာ့္ကို တင္ခိုင္းထားတာပါ။ က်ေနာ္ကလည္း အြန္လိုင္းကို မေရာက္ျဖစ္လို႕
ခုမွေတြ႕လို႕ တင္ေပးလိုက္တာပါ။ မယ့္သူငယ္ခ်င္းေလး တေယာက္ရဲ့ ေမြးေန႕ပါ။

ေနာက္က်သြားတဲ့ အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္မယ္ေရ ။ ။ အခ်ိန္ေလးေတာ့ မွီႏိုင္ေကာင္းေသးတယ္ေမွ်ာ္လင့္ရင္း တင္လိုက္ပါတယ္ ။

ေလးစား ခင္မင္လွ်က္
တာတူး


ဆက္ဖတ္မယ္ဆိုရင္ ...

Friday, November 13, 2009

ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ကဗ်ာ


၂၃၊၉၊၈၀ ၊ ေလာကလယ္သုိ႔
လူငယ္တစ္ေယာက္ ၊ စတင္ေရာက္လ်က္
ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ ၊ လမ္းသစ္ထြင္ကာ
သူႏွင္ခရီး ၊ ေလာကၾကီးဝယ္
မညည္းမေၾကာက္ ၊ ပန္းတုိင္ေရာက္ေအာင္
ေတာက္ေလ်ာက္ၾကိဳးစား ၊ မ်ဳိးေဆြမ်ားအတြက္
ခြန္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ငယ္ေသာ္ကသား ၊ ၾကီးေသာ္အားဟု
ဝ့ံၾကြားမိဘ ဆုိႏုိင္ၾကၿပီ။

ငါ၏ေမာင္ေလး ၊ အေနေဝးလည္း
ေႏြးေထြး႐ုိေသ ၊ အားေပးေဝလ်က္
သေရမညွဳိး ၊ မ်ဳိးဂုဏ္တုိးေအာင္
သည္ပုိးထမ္းေဆာင္ ၊ ခ်စ္ေသာေမာင္လုိ႔
အစ္မတုိ႔က ဆုိႏုိင္ၾကၿပီ။

ဟုိစဥ္ကာလ ၊ ငယ္ဘဝမွ
အစျပဳလ်က္ ၊ ညီအတြက္ဆုိ
မားမတ္ရပ္တည္ ၊ ၿမဲခ်စ္ၾကည္သည္
စံမီအစ္ကုိ ၊ လူတုိင္းဆုိသား
ထုိေယာက်္ားသည္ ၊ ငယ္ေထြးညီတြက္
မျပတ္မွီခုိအားထားရာ ...
အၿမဲၾကည္ညိဳေလးစားရာ ...“၂၃၊၉၊၂၀၀၉-ႏွစ္ဆယ့္ကုိးႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အမွတ္တရ”ဆုိၿပီး
ညီေလးေရးေပးတဲ့ က်ေနာ့္အတြက္ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ကဗ်ာပါ။
က်ေနာ္တုိ႔ ညီအစ္ကုိႏွစ္ေယာက္ၾကားက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားကုိ E-Journal ေမာင္ႏွမမ်ားအား ေဝငွလုိျခင္းျဖစ္ပါသလုိ... က်ေနာ့္ဘဝရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရား စတင္ထြန္းကားရာ ေရေသာက္ျမစ္ဟာ ညီေလးကုိခ်စ္တဲ့အခ်စ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလုိျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။


ဆက္ဖတ္မယ္ဆိုရင္ ...

Sunday, November 8, 2009

ႏွလုံးလွဖုိ႔ အလွဆုံးသုိ႔ (၈)

Rules of Etiquette : How to Sneeze Properly

ဆက္ဖတ္မယ္ဆိုရင္ ...

Saturday, November 7, 2009

ေရႊရတုအလြန္


ေနမင္းရွိန္ရွိန္ ၊ မြန္းတည့္ခ်ိန္ေက်ာ္ခဲ့ေပါ့
မြန္းလြဲေနအက်မွာ ၊ အပူရွိန္ဟာအားေပ်ာ့
ေနဝင္ေတာ့မယ္။ေနအဝင္မွာ ညင္သာစြာႏႈတ္ဆက္
စိတ္လက္ေျဖာင့္တန္း ၊ မပင္ပန္းေစလုိ
ဒါနကုိေဝမွ် ၊ သီလကုိေစာင့္ထိန္း
အာ႐ုံေတြသိမ္းလႊတ္ ၊ တရားတြင္တြင္႐ွဳ
ျဖစ္ပ်က္ဟုႏွလုံးသြင္း
ကႏၲာရအတြင္းမွ လြတ္ခ်င္လွေသာ္လည္း
က်ေနေအးေအး မိရိပ္ေဝးမွ
သားေတြသမီးေတြ ရွိေလရာဆီ
စုန္ခ်ည္ဆန္ခ်ည္နဲ႔
ပုတီးကုိခ် ၊ ေျမးကုိမရင္း
ေသာကဒုကၡ ၊ ေဝမွ်ခံစား
အေမမအားေသးဘူးကြယ္။..........။


**၂၇၊၄၊၂၀၀၈(ေမြးေန႔အမွတ္တရ) ဆုိတဲ့ မွတ္ခ်က္နဲ႔ အေမေရးထားတဲ့ (၅၁)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ကဗ်ာေလးပါ။
E-Journal မွာ သိမ္းထားဖုိ႔စိတ္ကူးရတာနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သလုိ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အေမေတြရဲ့ သေဘာသဘာဝကုိ ေဝမွ်ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္ဖတ္မယ္ဆိုရင္ ...