Friday, November 27, 2009

ခန္းေဆာင္နီအိပ္မက္ မပ်က္မျပယ္ (Me or We, Wall or Web)



ေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရး၏ အေျမာက္သံကုိ အႏွစ္ ၂၀ နီးပါးၾကာမွ ပီပီသသၾကားခြင့္ရခဲ့သည္။ ၾကားျပန္ေတာ့လည္း ဤတစ္သံတည္းမွာပင္ နားအူကာ အျခားဘာအသံမွ အဝင္မခံေတာ့၊ မၾကားႏုိင္ေတာ့။



သမိုင္းဆရာမ်ားက “အေမွာင္ေခတ္”ဟု ဆုိၾကေသာ ပေဒသရာဇ္ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး အဆက္ျပတ္အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့ရသည္ကုိမူ တစ္စုံတစ္ရာ နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားလည္း ဤနည္းႏွင့္သာျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ သုိ႔ႏွင့္တုိင္ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံတကာစာေပႏွင့္ ေခတ္သစ္အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ အထိအေတြ႔တြင္ “သိပ္မ်ားေနာက္က်လြန္းေလသလား”ဟု မၾကာခဏ ေတြးမိသည္။ ဥပမာ- ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ တစ္ဆစ္ခ်ဳိး လွည့္ေျပာင္းေစခဲ့ေသာ “နဂါးနီစာေပလႈပ္ရွားမႈ”ကုိပဲၾကည့္။ ေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရး၏ အေျမာက္သံကုိ အႏွစ္(၂၀) နီးပါးၾကာမွ ပီပီသသၾကားခြင့္ရခဲ့သည္။ ၾကားျပန္ေတာ့လည္း ဤတစ္သံတည္းမွာပင္ နားအူကာ အျခားဘာအသံမွ အဝင္မခံေတာ့၊ မၾကားႏုိင္ေတာ့။ ဒီလုိႏွင့္ အုိင္ဒီအုိလုိဂ်ီ ဧကမူစိတ္ျဖင့္ပင္၊ စစ္ေအးေခတ္ကုိျဖတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး စစ္ေအးနိဂုံးအထိေရာက္လာသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကား ခန္းေဆာင္နီထဲတြင္ အိပ္မက္ မက္လုိ႔ေကာင္းဆဲ။ ေလာကီေရးတြင္ ထာဝရ မေဖာက္မျပန္ အၿမဲမွန္သည္ဆုိေသာ ပကတိအမွန္တရားမ်ိဳး ရွိႏုိင္ပါသေလာ။

........ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေအးသေကၤတ ဘာလင္တံတုိင္းၾကီး ၿပဳိက်သြားသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ၾကီးက ၁၁/၉ (ႏုိဝင္ဘာလ ၉ ရက္)ဆုိေသာ ေခတ္ၿပိဳင္သမုိင္း၏ အေရးၾကီးဆုံးမွတ္တုိင္တစ္ခုကို စိုက္လုိက္သလုိ ရွိသည္။ ကမၻာအႏွ႔ံတုန္ဟည္းသြားေသာ အဆုိပါၿပိဳလဲမႈၾကီးကုိလည္း ျမန္မာစာေပေလထန္ကုန္းထက္မွ ခပ္သဲ့သဲ့သာ ၾကားလိုက္ဟန္တူပါသည္။ ၾကားသည္ဆုိလွ်င္ေသာ္မွ ျဖစ္ရပ္ေနာက္ကြယ္မွ တူ႐ႈခ်က္ထိ ဆဝါးမိဟန္မတူ။ “ေၾသာ္ - တံတုိင္းၾကီးၿပိဳက်သြားၿပီကိုး” ဆုိေသာ သာမန္သတင္းမွတ္ခ်က္ေလာက္သာ ရွိမည္ထင္ပါသည္။

အမွန္စစ္စစ္ ၁၁/၉ မွာ ျမင္သာထင္သာ နံရံတံတုိင္းၾကီးၿပိဳက်႐ုံ သက္သက္မွ်မဟုတ္။ “စစ္ေအး” ဆုိေသာ ႏုိင္ငံေရးေခတ္ၾကီးတစ္ခု နိဂံုးကမၸတ္အဆုံးသတ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ႏွင့္အမွ် စစ္ေအးေခတ္ႏုိင္ငံေရး စဥ္းစားပုံေတြ သံပတ္ကုန္သြားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဆုိခဲ့ၿပီးသည့္အတုိင္း စစ္ေအးေခတ္၏ သေကၤတမွာ နံရံတံတုိင္းျဖစ္သည္။ တံတုိင္းၾကီးရွိေနသည္ကုိက “ငါတုိ႔ကြဲေနၾကပါလား”ဆုိေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ “ငါ”နဲ႔“သူ”ဆုိေသာအျမင္ျဖင့္ တံတုိင္းကာၾကည့္ေသာ စဥ္းစားနည္းတုိ႔ လႊမ္းမုိးေသာကာလျဖစ္သည္။ အရာရာကုိ “ရန္သူ မိတ္ေဆြ”၊ “အင္တီ ပ႐ုိ”ဆုိေသာအျမင္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္သည္၊ မျဖဴလွ်င္ မည္းရမည္ဆုိေသာေလာဂ်စ္ကို အေျခခံသည္။ ဤသေဘာမ်ားကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီး နယူးေယာ့တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္လစ္ ေတာမတ္ဖ႐ုိင္းမင္းက “ေဝါလ္ပါတီစဥ္းစားနည္း” (Wall Party Thinking) ဟု ဝိၿဂိဳလ္ျပဳသည္။

တံတုိင္းၾကီးအၿပီး စစ္ေအးလြန္ေခတ္၏ သေကၤတမွာ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆုိက္ၾကီးျဖစ္သည္။ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ၾကီးရွိေနသည္ကုိက “ငါတုိ႔ ပူးေပါင္းအလုပ္ လုပ္လုိ႔ရပါလား”ဆုိေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ “ငါတုိ႔တစ္ေတြ” ဆုိေသာအျမင္ျဖင့္ ျမင့္သထက္ျမင့္ေအာင္ မုိးေပၚတက္ၾကည့္ၾကဖုိ႔ျဖစ္လာသည္။ “ဘာေတြကြဲသလဲ” ဆုိသည္ထက္၊ “ဘာေတြတူသလဲ”ဆုိသည္ကုိ အာ႐ုံျပဳသည္။ “ဘုံတူညီခ်က္”တစ္ခုကို မရအရ ရွာေဖြၿပီး လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ၾကိဳးစားသည္။ ဖ႐ုိင္းမင္းစကားႏွင့္ဆုိရလွ်င္ “ဝက္ဘ္ပါတီစဥ္းစားနည္း” (Web Party Thinking)ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေအးလြန္ ဂလုိဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္တြင္ လက္ဝဲ လက္ယာ အုိင္ဒီအုိလုိဂ်ီအျငင္းပြားမႈေတြ မလုိေတာ့ၿပီ။ ေဝါလ္ပါတီႏွင့္ ဝက္ဘ္ပါတီသာ ရွိေတာ့သည္။ ေဝါလ္ထဲတြင္ စံပယ္ၿမဲစံပယ္ကာ စစ္ေအးေခတ္အရက္တြင္၊ ေခါင္းစုိက္ရီေဝေနၾကမည္ေလာ။ ရန္သူမရွိ မိတ္ေဆြသာရွိ၊ မုန္းသူမရွိ ခ်စ္သူသာရွိဆုိေသာ ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ ဝက္ဘ္ေပၚတက္၍ ကခုန္ၾကမည္ေလာ။

....................................................................................
ၿပီးခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၀ က တံတုိင္းၿပိဳသံမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္(၉၀)က ေအာက္တုိဘာ အေျမာက္သံကို မလႊမ္းႏုိင္ရွိဆဲ။......။


(အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္၊ ေက်ာ္ဝင္း၊ EDITOR'S SKETCH, THE WAVES MAGAZINE, 7/09.NOVEMBER. 2009 မွ ထုတ္ႏုတ္ပါသည္။)

6 comments:

Welcome said...

စာေကာင္းေပမြန္ေတြ မျပတ္လာဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။

Unknown said...

ေကာင္းလိုက္တာရွင္
စာေပေကာင္းေတြပါပဲ

ဂ်စ္တူး ( မံုရြာ ) said...

ေက်းဇူးအထူးအထူးပါခင္ဗ်ာ-အားလံုးက်န္းမာေပ်ာ္ရြင္
ျပီးအဂၤလာအေပါင္းနဲ့ျပည့္စံုၾကပါေစခင္ဗ်ား - - - - -

Anonymous said...

ဖတ္မွတ္သြားပါတယ္ဗ်ာ
လင့္ထားပါတယ္
ေကာင္းလို႔ဗ်ာ

ဝါေခါင္မိုး said...

စာေကာင္းေပေကာင္းေလးေတြ မ်ွေ၀ေပးဖတ္တာ
ေက်းဇူးပါ။ အျမဲ အားေပးေနပါတယ္။

Unknown said...

စာေၾကြးေတြထပ္လာဖတ္သြားတယ္