Wednesday, October 28, 2009

The things must be throw out.တစ္ခါတစ္ေလမွာ ဆူဆူညံညံေလးေတြကိုလည္း စိတ္ဝင္စားတတ္တယ္။ ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူး။ မသိတာအေတာ္မ်ားမ်ားကို အဘိဓာန္ဖြင့္လိုက္တာပါ။ သေဘာက်တာကေတာ့ ဆိုထားတဲ့ပံုစံေလးနဲ႔ သံစဥ္ေလးကိုပါပဲ။စြန္႔ျပစ္သင့္တဲ့အရာေတြ


အႏၲရာယ္ဆုိတာကို သိရဲ႕လား။
မင္းအတြက္ ဘာေတြက အေနွာင့္အယွက္ဆိုတာကိုေရာ သိရဲ႕လား။
ဟုတ္ျပီေလ။ ဒါေတြကဘာလည္းလို႔ မင္းသိခ်င္မွာပါပဲ။

စဥ္းစားၾကည့္ေလ။ အႏၲရာယ္ဆိုတာဘာလဲလို႔။
မင္းအတြက္ အေနွာင့္အယွက္ေတြဆိုတာကိုေရာ ေတြးၾကည့္မိရဲ႕လား။

အႏၲရာယ္ဆိုတာကိုေရာ ရန္သူလို႔သတ္မွတ္မွာလား။
မင္းအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနတာေတြကေရာ ရန္သူေတြပဲလား။
ကဲ-ထားေတာ့။ အႏၲရာယ္၊ အေနွာင့္အယွက္နဲ႔ ရန္သူဆိုတာဘာေတြလည္းလို႔ မင္းသိခ်င္ေနမွာပါပဲေလ။

ရက္စက္မႈဆိုတာ အင္အားပဲ။ အဲဒီ့အင္အားက သူတို႔ကိုတြန္းလွန္ဖို႔ေပါ့။ ဟုတ္တယ္၊ ရက္စက္မႈကို အင္အားအျဖစ္ေျပာင္းလဲရမယ္။ မိန္းမက်င့္ မိန္းမၾကံဆိုတာကို က်င့္သံုးေပါ့။ ဓမၼေတးသီဆိုေနသူေတြလည္း ခ်ီတက္ၾကမွာပဲ။ အစဥ္အလာအျဖစ္နဲ႔ လိုက္နာေနရတာေတြကိုလည္း ဆန္႔က်င္ရမယ္ေလ။ ရုပ္ျပၾကီးေတြကို စြန္႔ပစ္ထားရမယ္။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ေျပာေျပာဆိုဆိုလုပ္ေနသူေတြရဲ႕ကြန္ယက္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရမယ္။

ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းက အႏၲရာယ္၊ အေႏွာင့္အယွက္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ရန္သူပဲ။ မင္းရဲ႕ အေရးၾကီးလိုအပ္ခ်က္ေတြကို စြန္႔ပစ္ထားလိုက္။ ဒါမွလည္း မင္းအတြင္းစိတ္ရဲ႕ လိုလားမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မယ္ေလ။

မင္းအတြက္ အႏၲရာယ္၊ အေႏွာင့္အယွက္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ရန္သူဆိုတာကို သိျပီလား။

ေသြးထြက္ေလာက္ေအာင္ အ႐ံႈးေပးရျပီဆိုရင္ပဲ မလိုလားမႈေတြအေပၚ ဆန္႔က်င္မႈဆိုတာ ျမင့္တက္လာတတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မင္းမ်က္လံုးေတြကိုေတာ့ အလိမ္အညာေတြနဲ႔ ဖံုးအုပ္မထားေစနဲ႔ေပါ့။
ဟုတ္ရဲ႕လား။
ရက္စက္မႈဆိုတာ အင္အားပဲ။
ဒီကေနစေရတြက္သြား ဘယ္ေတာ့မွအဆံုးမရွိေတာ့တဲ့အထိ ရက္စက္မႈဆိုတာ အင္အားပဲ။
ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းက အႏၲရာယ္၊ အေႏွာင့္အယွက္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ရန္သူပဲ။
ကဲ - ဒီေတာ့ အေျပာင္းအလဲလုပ္တာေပါ့။

သုခမိန္

မွတ္ခ်က္။…..။ GreenDay ရဲ႕ Know your Enemy ကို ခံစားၾကည့္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဆက္ဖတ္မယ္ဆိုရင္ ...

Tuesday, October 27, 2009

သတင္းႏွင့္ အေတြးအျမင္ ... .. .ဆင္းရဲမႈေထာင္ေခ်ာက္.... သယံဇာတက်ိန္စာ

ေအာက္ဆုံးမွ သန္း ၁၀၀၀ (တစ္နည္း စူပါကာက သန္း ၁၀၀၀)တုိ႔ မွီတင္းေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ၂၁ ရာစုကုိ ျဖတ္သန္းေနရေသာ္လည္း၊ သူတုိ႔တစ္ေတြ၏ အရပ္ရပ္ေရခ်ိန္မွာ ၁၄ ရာစုအဆင့္တြင္သာ တန္႔ရပ္က်န္ရစ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။
..... ဤသုိ႔ ဘာ့ေၾကာင့္ ေနာက္က် က်န္ရစ္ရသည္ကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရာ၊ “ဆင္းရဲမႈေထာင္ေခ်ာက္” (poverty trap)ထဲ ပိတ္မိေနေသာေၾကာင့္ဟု အေျဖထုတ္သည္။

က်မ္းရွင္၊ ပါေမာကၡ ကုိ(လ)လီယာ၏အလုိအရ၊ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ား ပိတ္မိေနေသာ ဆင္းရဲမႈေထာင္ေခ်ာက္တြင္ လကၡဏာ ၄ ပါးရွိသည္ဟု ဆုိသည္။
ကုန္းတြင္းပိတ္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေနျခင္း (being landlocked)
သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝျခင္း (abundant natural resources)
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိးဝါးညံ့ဖ်င္းျခင္း (bad governmace) ႏွင့္
ျပည္တြင္းစစ္ (civil wars) တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဤလကၡဏာတစ္ခုခ်င္းစီကိုလည္း သူက ရွင္းျပသည္။
ပထမလကၡဏာကုိ ရွင္းျပရာတြင္ ပထဝီအရ ကုန္းတြင္းပိတ္ျဖစ္တုိင္း ျပႆနာရွိသည္မဟုတ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားကပါ ဆင္းရဲၿပီး ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းႏွင့္ သီးျခားကင္းလြတ္ေနသည္ကသာ တကယ့္ျပႆနာဟုဆုိသည္။
.....................................................................

သယံဇာတေပါၾကြယ္မႈမွာ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ သဘာဝေပးလက္ေဆာင္ဟု ဆုိႏုိင္သည့္တုိင္ လက္ေတြ႔တြင္ဤသုိ႔မျဖစ္။ ႏုိင္ငံေရးအီလစ္မ်ားၾကား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္၊ အုပ္စုတုိက္ပြဲ (တစ္နည္း သယံဇာတလုပြဲ)မ်ားအတြက္သာ ေရခံေျမခံျဖစ္ေနသည္။ ဤအေနအထားကုိ တတိယလကၡဏာ (အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုိးဝါးညံ့ဖ်င္းျခင္း)က အားျဖည့္လ်က္ရွိရာ၊ ကံေကာင္းျခင္းလက္ေဆာင္သည္ပင္ က်ိန္စာတစ္ခုလို ျဖစ္လာရေတာ့သည္။ ဤသည္ကုိ ေနာက္ပုိင္းပညာရွင္မ်ားက “သယံဇာတက်ိန္စာ”(resource curse) ဟု ေခၚသည္။

ဆုိခဲ့ပါလကၡဏာသုံးပါးကုိ ပုိ၍သည္းသန္ျပင္းထန္ေစၿပီး၊ ေနာက္ဆုံး တြင္းမည္းၾကီးထဲသုိ႔ ဆြဲေခၚသြားႏုိင္သည္မွာ၊ စတုထၳလကၡဏာျပည္တြင္းစစ္ဟု က်မ္းရွင္က သုံးသပ္ျပပါသည္။

EDITOR'S CHOICE , THE WAVES MAGAZINE 7/09.NOVEMBER.2009 မွ ထုတ္ႏုတ္ပါသည္။
ဆက္ဖတ္မယ္ဆိုရင္ ...

Sunday, October 25, 2009

Answer of Previous Puzzle!

"ပေဠဟိေလးရဲ့ အေျဖ"

က်ေနာ္လည္း အရင္ ရက္ေတြက အလုပ္နဲနဲ မ်ားေနလို႕ ပေဠဟိ ကို အေျဖ မညွိ ျဖစ္တာပါ။ လာလည္ျပီး ေျဖေပးသြားၾကေသာ ကိုမာေရးသွ်င္၊ Waing၊ ၀ါေခါင္မိုး၊ ေအးျမႏွင္းရည္ ႏွင့္တကြ လာလည္ ၾကေသာ ညီအကို ေမာင္ႏွမအားလံုး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ အေျဖ ေပးသြားၾကသာသူ အားလံုး မွန္ၾကပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
က်ေနာ္ သိထားတဲ့ အေျဖေလး တစ္ခုနဲ႕ စဥ္းစားပံုကိုေတာ့ အခ်ိဳေပၚ သကာေလး ေလာင္းခြင့္ျပဳပါ။

က်ေနာ္တို႕ စတင္ စဥ္းစားၾကသည့္အခါ (အေျဖမွန္ရသြားေသာ ေကာင္မေလး) မိမိ ေခါင္းေပၚက သရဖူသည္ မသိကိန္း တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ မိမိေရွ႕တြင္ ေရႊ သရဖူ ႏွစ္ခု ရွိေနသည္။ဆိုၾကပါစို႕ က်ေနာ္တို႕ ကိုယ္ က်ေနာ္တို႕ A ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကပါစို႕။ က်ေနာ္တို႕ ေရွ႕ရွိ B ႏွင့္ C တို႕တြင္ ေရႊသရဖူ အသီးသီး ရွိေနသည္။ B သည္ C ၏ ဦးေခါင္းေပၚရွိ ေရႊသရဖူကို ျမင္၍ လက္ေထာင္ျခင္း လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႕အတူ C သည္ B ၏ ဦးေခါင္းေပၚရွိ ေရႊသရဖူကို ျမင္၍ လက္ေထာင္ျခင္း လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုအခါ က်ေနာ္တို႕ ဦးေခါင္းေပၚမွ သရဖူသည္ ေရႊ သရဖူလား ၊ ေငြသရဖူလား . . . က်ေနာ္တို႕ ဇေ၀ဇ၀ါ ။

က်ေနာ္တို႕ B ေနရာက ျဖစ္ေစ C ေနရာက ျဖစ္ေစ ၀င္စဥ္းစားၾကည့္သည့္အခါ ထို အတိုင္းပဲ ဇေ၀ဇ၀ါ အေျဖသာ ရေလသည္။

ဘုရင္ၾကီးက အားလံုးကို တန္းတူ အခြင့္အေရး ေပးမည္ကလည္း အေသအခ်ာ။ က်ေနာ္တို႕ မည္ကဲသို႕ စဥ္းစားမည္နည္း။ မိမိေရွ႕မွ တေယာက္ကို ေမးရေအာင္ကလည္း အားလံုးက အတူတူ ယွဥ္ျပိဳင္ေနၾကျခင္းသာ။ မည္သူမွ် အေျဖက္ို ထုတ္ေျပာရေလာက္ေအာင္ အ လိမ့္မည္ မဟုတ္ ။
ဟုတ္သည္ရွိ မဟုတ္သည္ရွိ ရမ္းသမ္းေျပာရေအာင္ ကလည္း ဘုရင္ ျငိဳင္ပါက မိမိ အသက္ပါ အိုးစာကြဲဖို႕ ရွိေလသည္။ ေသျခာေသာ အေျဖရမွ ျဖစ္မည္။ ေသျခာတာကေတာ့ မိမိ ျပိဳင္ဘက္ ႏွစ္ေယာက္သည္လည္း သာမန္ အမ်ိဳးသမီးတို႕ထက္ သာလြန္ေသာ အရည္အခ်င္း ရွိသူမ်ားသာ။ သူတို႕ ဘာေတြ ေတြးေနမလဲ ။ ဘယ္လိုေတြမ်ား ေတြးေနမွာလည္း . . . ခုထိေတာ့ အားလံုးက ျငိမ္ျငိမ္ သက္သက္. . . သူတို႕ မ်က္လံုးကိုဖတ္သည့္ အခါ သူတို႕လည္း အေျဖကို ဇေ၀ဇ၀ါျဖင့္ စဥ္းစားဆဲ ။ဟုတ္ျပီ . . . က်ေနာ္တို႕ တစ္မ်ိဳး စဥ္းစား ၾကည့္ရေအာင္။ အထက္ပါ ပံုကိုပဲ ျပန္ ၾကည့္ပါ။
မိမိ ဦးေခါင္းေပၚက သရဖူသည္ ေငြျဖစ္သည္ ဆိုပါစို႕။
ထိုအခါ
B သည္ မိမိ(A)ဦးေခါင္းေပၚမွ ေငြသရဖူႏွင့္ C ၏ ဦးေခါင္းေပၚမွ ေရႊသရဖူ ကို ျမင္ရမည္။ ထို႕အတူ C သည္လည္း မိမိ(A)ဦးေခါင္းေပၚမွ ေငြသရဖူႏွင့္ B ၏ ဦးေခါင္းေပၚမွ ေရႊသရဖူ ကို ျမင္ရမည္။

“ပေဠဟိ ၏ ဥပေဒသမွာ မိမိေရွ႕ရွိ တစ္ဦးဦး၏ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ ျဖစ္ေစ ၊ ႏွစ္ဦး စလံုး၏ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ေရႊသရဖူ ျမင္ပါက ညာလက္ကို ေျမွာက္ထားရမည္။”

ထိုအခါ B ႏွင္ C အဖို႕ လြယ္ကူသြားမည္။

B ေနရာမွ စဥ္းစားပါက သူ႕ေရွ႕တြင္ ေရႊ သရဖူ တစ္ခု၊ ေငြ သရဖူ တစ္ခု။ C ကလည္း လက္ေထာင္ထားသည္။ ထိုေၾကာင့္ C ျမင္ရသည္က လည္း ေရႊသရဖူ တစ္ခု ေငြ သရဖူ တစ္ခုသာ ျဖစ္မည္။ A ၏ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ ေငြ သရဖူသာ ရွိသည္။ ထိုအခါ မိမိ (B)ေခါင္းေပၚမွ သရဖူသည္ ေရႊသရဖူ ျဖစ္သည္မွာ အေသအခ်ာ။

C ေနရာက ထပ္ျပီး ၀င္စဥ္းပါကလည္း ထို႕အတူ အေျဖသာ ရမည္။

သို႕ေသာ္ စကၠန္႕၃၀ေလာက္ အထိ သူမတို႕ ဇေ၀ဇ၀ါ သာ ရွိေသးသည္။ အထက္ပါ မိမိ (A) ၏ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ ေငြသရဖူ ရွိေနျခင္းသာ မွန္ကန္ခဲ့ပါက သူမတို႕ အဖို႕ ထိုမွ်ေလာက္ စဥ္းစားေနစရာလိုေသာ ပုစ ၦာ မဟုတ္။ သူမတို႕ ၂ ဦးက အေျဖကို ေစာလွ်င္စြာ ေျဖႏွင့္ျပီး ျဖစ္မည္။ ဘုရင္ၾကီးကလည္း အားလံုးကို တန္းတူ အခြင့္အေရး ေပးရာ က်မည္ မဟုတ္။ ထို႕အတူ ပုစၦာသည္လည္း လြယ္ကူေနေပလိမ့္မည္။

ကဲ . . . မိမိ (A) ၏ ဦးေခါင္းထက္တြင္ ေရႊသရဖူ ရွိေနသည္ ဆိုျပီး ထပ္မံ စဥ္းစားၾကပါဦးစို႕။
ထိုအခါ ပုစ ၦာ သည္ အထက္က စဥ္းစားသကဲ့သို႕ မလြယ္လွပဲ အေျဖကို စဥ္းစား မရေခ်။
ထို႕ေၾကာင့္ သူမတို႕ ေႏွင့္ေႏွးေနျခင္းမွာ ဤအေၾကာင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိဦးေခါင္းေပၚမွ သရဖူသည္ ေရႊသရဖူ သာျဖစ္ေလသည္။
ထို႕ေနာက္ သူမ ေထာင္ထေသာ လက္ကို ျပန္ခ်၍ မတ္တက္ရပ္ လိုက္သည္။
ထို႕ေနာက္ မိမိဦးေခါင္းေပၚမွ သရဖူသည္ “ေရႊသရဖူ” ျဖစ္ပါသည္ အရွင္မင္းၾကီးဟု ေလ်ာက္ထားလိုက္ပါေတာ့သည္။

ေလးစား ခင္မင္လ်က္ . . .
တာ တူး


ဆက္ဖတ္မယ္ဆိုရင္ ...

Friday, October 9, 2009

Puzzle!


"ေပ်ာ္စရာ ပေဠဟိေလး တစ္ခု"

လာလည္ ၾကေသာ ညီ အကို ေမာင္ ႏွမမ်ား အတြက္ အပ်င္းေျပ ပေဠဟိ ေလး တစ္ခု နဲ႕ ဧည့္ ခံ လိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။


ဟိုးေရွးေရွးတံုးက ဘုရင္ၾကီး တပါးဟာ တိုင္းျပည္တခုမွာ အုပ္စိုးသတဲ့ ။ အဲဒီ ဘုရင္က ပညာတတ္ ဘုရင္ ျဖစ္ေလေတာ့ သူ႕တိုင္းျပည္က ျပည္သူျပည္သားေတြကို ေက်းေတာ္ ကြ်န္ေတာ္ ေတြလို႕ အထင္အျမင္ ေသးေသး မထားပဲ သူက အဲဒီလူေတြရဲ့ ဦးေဆာင္သူ တေယာက္မွ််သာ ျဖစ္တယ္လို႕ သူ႕စိတ္ထဲမွာ ခံယူေတာ္မူသတဲ့။ မင္းဘ႑ာေတာ္ ရဖို႕ အခြန္အတုပ္ေတြ နင္းကန္ မေကာက္ပဲ မွ်တရံု ေတာ္သင့္ရံုသာ ေကာက္၊ လယ္ယာ ကိုင္းကြ်န္း စည္ပင္ျပန္႕ပြားဖို႕ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႕ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး၊ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လူမႈ႕ေရး ၊ အစစ အရာရာ မွ််တေအာင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေတာ္ မူတယ္တဲ့။ တိုင္းျပည္ကလည္း ဦးေဆာင္သူ ဘုရင္က ေကာင္းေလေတာ့ စည္စည္ပင္ပင္ ဖြံ႕ဖြံ႕ျဖိဳးျဖိဳးေပါ့။ အမွိဳက္သိမ္းတဲ့ လူက အစ ဆယ္လူလာ ခါးၾကားညွပ္လို႕၊ အိမ္ေျခ ယာေျခမဲ့ ဆိုတာကလည္း နတၳိ။ အသက္အရြယ္ေတြၾကီးရင့္မွ မႏိုင္၀န္ေတြ လုပ္ေနရတဲ့ အိုၾကီး အိုမေတြလည္း မရွိ။ အလွဴေတြ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြ ၾကက္ပ်ံမက်နဲ႕ မုဆိုးမေတာင္ ဘုရားတည္ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ျပည့္၀ စည္ပင္လို႕ ေပါ့။

အဲဒီလိုနဲ႕ တိုင္းျပည္ၾကီးက စည္ပင္၀ေျပာလာေတာ့ အေရးအရာေတြ လုပ္စရာေတြက မ်ားလာ သေပါ့။ တခ်ိဳ႕ အရာေတြက်ေတာ့ ဘုရင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ျပဳလုပ္ အဆင္ေျပေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ အရာေတြက် အဆင္မေျပလွေပဘူးေပါ့။ အမ်ိဳးသမီး ေရးရာတို႕၊ မိခင္နဲ႕ ခေလးတို႕လို ကိစၥေတြေပါ့ေလ။ အဲဒါနဲ႕ ဘုရင္ၾကိးက သူ႕အတြက္ တိုင္းျပည္ထဲက အမ်ိဳးသမီး တေယာက္ေယာက္ကို မိဖုရား ေျမွာက္ဖို႕ အၾကံ ျဖစ္သတဲ့။ သူ႕ရဲ့ အၾကံေပး မူးၾကီး မတ္ၾကီးေတြ ပေရာဟိတ္ဆရာၾကီးေတြနဲ႕ ေခါင္းခ်င္ဆိုင္ တိုင္ပင္သတဲ့။
ရုပ္ရည္ ရူပကာ လွပယံုေလး ဆိုရင္လည္း သူ႕တိုင္းျပည္ထဲ ျဗဴတီပါလာ ေတြသာ မ်ားလာမယ္ တိုင္းျပည္က ဒီထက္စည္ပင္ဖို႕ မိဖုရားရဲ့ အေထာက္အကူ မရႏိုင္ေပဘူးေပါ့။
အသံ သာတာေလး ေရြးမယ္ဆိုေတာ့လည္း သူ႕တိုင္းျပည္ထဲ ကာရာအိုေက ဆိုင္ေတြသာ မိုးဥိးက် မွိဳေတြ ထသလိုသာ ျဖစ္လာမယ္ တိုင္းျပည္က တိုးတက္မယ္ မဟုတ္ေပဘူးေပါ့။
စာတတ္ေပတတ္ေတြ ေရြးမယ္ ၾကံေတာ့လည္း ၾကက္တူေရြးလို စာေတြ သင္ျပီး စာေတြပဲ တတ္တာေတြ ေရြးမိမွာလည္း စိုးရိမ္ေတာ္ မူျပန္တယ္တဲ့။
ေတာ္ၾကာ ပညာေတာ့ တတ္ပါရဲ့ မိဖုရား ျဖစ္ေလာက္တဲ့ ရုပ္ရည္ မရွိျပန္ရင္လည္း အျခားတိုင္းျပည္ေတြက ကဲ့ရဲ့ၾကမွာ စိုးရိမ္ေတာ္ မူၾကျပန္သတဲ့။
အဲဒါနဲ႕ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မယ္ထင္တာနဲ႕ ဒီဘက္ေခတ္ဆို Miss Universe ေရြးသလိုေပါ့ အဆင္းေလးေရာ အခ်င္းေလးေရာ မွ်တျပိး ပါေအာင္ ေရြးဖို႕ လုပ္ၾကသတဲ့။ တိုင္းျပည္ထဲမွာ ရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္မက်ေသးေသာ အပ်ိဳဟူသမွ် လြပ္လပ္စြာ ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ ရသတဲ့။ တန္းတူ ညီမွ် အခြင့္အေရးေပါ့ေလ။ ၀န္ၾကီး သမီးမို႕၊ စစ္ကဲၾကီး သမီးမို႕၊ ရြာစား သမီးမို႕၊ လယ္သူမမို႕၊ ေကာက္စိုက္သမမို႕၊ ဇီးသီးသည္မို႕ ခြဲျခားထားတာေတြ မရွိ၊ စည္းမ်ဥ္းေတြက တန္းတူေပါ့။ အဲဒါနဲ႕ လူတန္းစား အလႊာအသီးသီးက လံုမပ်ိဳေတြနဲ႕ ျပည္လံုးကြ်တ္ မိဖုရား ေရြးခ်ယ္ပြဲ အဆင့္ဆင့္ က်င္းပလာလိုက္တာ . . . . . . . . . ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ စကာတင္ ၃ ေယာက္ပဲ က်န္သတဲ့။

အဲဒါနဲ႕ ဘုရင္ၾကီးက အဲဒီ မိဖုရာေလာင္း ၃ ဦးကို သူကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေနာက္းဆံုး ေမးခြန္း၂ခု ေမးျပီး ေရြးခ်ယ္ေတာ္ မူမယ္လို႕ မိန္႕ေတာ္မူသတဲ့။
အဲဒီ ေနာက္ဆံုး ေမးခြန္း ေမးမယ့္ေန႕က်ေတာ့ ဘုရင္ၾကီးက လံုမပ်ိဳ ၃ ေယာက္ကို ဖိုခေနာက္ဆိုင္ပံု (၃ နားညီ ၾတိဂံ ပံုစံ) တစ္ဦးမ်က္နွာ တစ္ဦး ျမင္သာေအာင္ ထိုင္ခိုင္းလိုက္ျပီး
အသင္ လံုမပ်ိဳတို႕ သင္တို႕သည္ ငါတို႕ တိုင္းျပည္ထဲမွ အထူးခ်ြန္ အလိမၼာဆံုး လံုမပ်ိဳမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယခု အခ်ိန္အထိ အသင္တို႕ ၃ဦးစလံုးသည္ မိဖုရား ျဖစ္ဖို႕ အခြင့္အေရး တန္းတူ ရွိၾကသည္။ သို႕ေသာ္ သင္တို႕အထဲမွ အထူးခ်ြန္ အလိမၼာဆံုးေသာသူသာ မိဖုရား ျဖစ္ခြင့္ ရွိသည္။ မိဖုရား ျဖစ္သူသည္ ငါႏွင့္အတူ တိုင္းျပည္ အက်ိဳး ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ ေတာ္မူရမည္။ မိဖုရား မျဖစ္သူမ်ားကလည္း တိုင္းျပည္ အက်ိဳးကို မိမိတို႕ အစြမ္းရွိသမွ် ေဆာင္ရြက္ဖို႕ ၾကိဳတင္ မိန္႕မွာ လိုေပသည္။ ယခု ေမးခြန္းမ်ား မေမးခင္
သင္တို႕ မ်က္ႏွာေတြကို ပ၀ါစျဖင့္ ဘာမွ မျမင္ရေအာင္ စည္းထားမည္။ ေနာက္ သင္တို႕ ဦးေခါင္းေတြေပၚမွာ ငါကိုယ္ေတာ္ သရဖူ တခုစီတင္ေပးမည္။ သင္တို႕ ဦးေခါင္းေပၚက သရဖူသည္ ေရႊသရဖူ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မည္၊ ေငြသရဖူ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ သံုးဦး လံုး၏ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ သရဖူ အသီးသီး တင္ျပီးပါက သင္တို႕ မ်က္လံုးကို စည္းထားေသာ ပ၀ါစမ်ားကို တျပိဳင္နက္ ျဖဴတ္ခ်ေပးလိုက္မည္။ ထိုအခါ သင္တို႕အထဲမွ အျခား ႏွစ္ဦးကို အသင္တို႕ ေရွ႕တြင္ ျမင္ရမည္။ သင္တို႕ ေရွ႕ရွိ ႏွစ္ ဦးထဲမွ တစ္ဦး၏ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ၊ ႏွစ္ဦး စလံုး၏ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ေရႊသရဖူ ျမင္ပါက သင္တို႕၏ ညာလက္ကို ေျမွာက္ထားရမည္။

သင္တို႕ဦးေခါင္းေပၚတြင္ ရွိေသာ သရဖူသည္ မည္သည့္ သရဖူ ျဖစ္သည္ကို သင္တို႕ မွန္းဆ သိရွိလိုက္လွ်င္လိုက္ခ်င္း သင္၏ ေထာင္ထေသာ လက္ကို ခ်ရမည္။ ထို႕ေနာက္
(၁) သင့္ဦးေခါင္းေပၚတြင္ မည္သည့္ သရဖူ ရွိသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပရမည္။

(၂) ထိုအေျဖကို မည္ကဲ႕သို႕ ရရွိလာသည္ကို လည္း ရွင္း ျပရမည္။ ”

ထိုကဲသို႕ မိန္႕ေတာ္ မူျပီးေနာက္ ဘုရင္ၾကီးက သူ၏မင္းခ်င္းမ်ားကို လံုမပ်ိဳ ၃ ေယာက္စလံုး၏ မ်က္ႏွာတြင္ ပ၀ါမ်ား စည္းေစျပီးေနာက္ သူကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ ၃ ေယာက္စလံုး၏ ဥိးေခါင္းထက္တြင္ ေရႊသရဖူ တစ္ခုစီ တင္ေပး လုိက္သည္။
ထို႕ေနာက္ သူ၏္ မင္းခ်င္းမ်ားကို လံုမပ်ိဳမ်ား မ်က္ႏွာေပၚမွ စည္းထားေသာ ပ၀ါမ်ားကို တျပိဳင္နက္တည္း ျဖဴတ္ခ် ခိုင္းလိုက္သည္။

တခဏမွ် ေနျပိးေနာက္ မိန္းမပ်ိဳ ၃ ဦး စလံုး သူတို႕၏ ညာလက္မ်ားကို ေျမွာက္လိုက္ၾကသည္ ။ နန္းေတာ္ တစ္ခုလံုးကလည္း မိမိအသက္ရွဴသံကို ျပန္ၾကားရေလာက္ေအာင္ ရင္ခုန္စြာျဖင့္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္. . . ။ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာမွ ( စကၠန္႕၃၀ေလာက္ အၾကာမွ ) သူတို႕ ၃ ဥိးထဲမွ တစ္ဦးက သူမ၏္ ေျမွာက္ထားေသာ လက္ကိုခ်လိုက္ျပိး သူမ ဦးေခါင္းထက္မွ သရဖူသည္ . . . .
ေျဖဆိုလိုက္ျပိး သူမသည္ ဘုရင္ၾကီး၏ မိဖုရား ျဖစ္သြားကာ တိုင္းျပည္ကို သာယာ၀ေျပာ ပိုမိုစည္ပင္ေအာင္ ကူညီ သြားသတဲ့ ကြယ္ . . . .

ပံုျပင္ေလး အဲ မွားလို႕ ပေဠဟိေလးက နံပတ္ (၁) နဲ႕( ၂) ပါ။ အဲဒီ လံုမပ်ိဳေလး အေျဖကို ဘယ္လိုရသြားသလဲ ဆိုတာ ကူညီ စဥ္းစားေပးၾကပါ။

အေပ်ာ္ ေလး ေပါ့ ခင္ဗ်ာ. . .

ေလးစား ခင္မင္လ်က္ . . .
တာ တူး


ဆက္ဖတ္မယ္ဆိုရင္ ...