Sunday, March 7, 2010

သဒၶါစံဖတ္ဖုိ႔ မွတ္စုအခ်ဳိ ႔ - “တုံ႔မယူလုိ”


အကုသို္လ္သမားေတြဟာ ပင္ကုိသဘာဝအရ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေနၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ရဲ့ မသိနားမလည္မႈ အဝိဇၨာေၾကာင့္သာ သူတုိ႔ခမ်ာ မေကာင္းမႈေတြ လုပ္ေနၾကတာပါ။” လုိ႔ ဗုဒၶျမတ္စြာက မိန္႔မွာခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ခမ်ာ သြန္သင္လမ္းျပၾသဝါဒ လုိအပ္လွပါတယ္။သူတစ္ပါးကုိ မုန္းတီးတယ္ဆုိတာ ကုိယ့္ကုိလႊမ္းမုိးဖုိ႔ အခြင့္အာဏာ သူ႔တို႔ကုိ အပ္ႏွင္းလုိက္တာပါပဲ။ ကုိယ့္ကုိ ဒုကၡေရာက္ေစတဲ့သူေတြကုိ မမုန္းတီးတာ၊ မဖိႏွိပ္တာဟာ လူၾကီးလူေကာင္းပါ။ သူတို႔ခမ်ာ အမ်က္ေဒါသ အာဃာဒေတြ၊ မနာလို မုန္းထားမႈေတြ၊ မသိနားမလည္မႈေတြရဲ့ လမ္းမွားဆီေခၚေဆာင္ျခင္းဒဏ္ ခံေနၾကရရွာပါလားလုိ႔ နားလည္သေဘာက္ေပါက္ဖို႔ရာ အေရးပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ (တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အဲဒီလုိ စိတ္ေပ်ာ့စိတ္ညံ့ စိတ္ယုတ္စိတ္ပုပ္ေတြရဲ့ ဦးေဆာင္ရာေနာက္ တေကာက္ေကာက္ လုိက္ခဲ့ဖူးတဲ့) တစ္ျခားတစ္ပါးေသာ ပုထုဇဥ္လူသားေတြနဲ႔ အဲဒီလူေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ဘာမွ မကြာပါဘူး။

သူတုိ႔ကို ဆဲေရးတုိင္းထြာ က်ိန္စာတုိက္ဖုိ႔ဆိုတာ မသင့္လွပါဘူး။ အဲဒီလုိလူေတြ အၿမဲတေစ ဒုကၡပယ္လယ္ေဝေနၾကပါေစလုိ႔ ေျပာျခင္းဟာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ့ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့ျခင္းပါပဲ။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ကာ သူတို႔ကုိ ျပဳျပင္ဖုိ႔ရာ ဘယ္ေတာ့မွ၊ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္မက်ေသးလုိ႔ပါ။

ဒီလုိ သေဘာေပါက္ နားလည္မႈႏွင့္သာ အကုသိုလ္သမားေတြကုိ ေရာဂါေဝဒနာခံစားေနၾကရွာတဲ့ ျပဳစုကုသမႈလုိအပ္ေနၾကရွာတဲ့ လူမမာေတြပမာ ျပဳမူဆက္ဆံႏုိင္မွာပါ။ ေရာဂါေပ်ာက္သြားတဲ့အခါ အဲဒီလူနာအဝင္အပါ အမ်ားေဝေနယ်ာ ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာၾကရမွာပါ။ မသိနားမလည္မႈအဝိဇၨာကုိ အသိၪာဏ္ပညာဝိဇၨာနဲ႔ ျပဳျပင္သြန္သင္ရမွာပါ။ “ေနေပ်ာ္တဲ့ဘဝဆုိတာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက ခုတ္ေမာင္းကာ အသိၪာဏ္ပညာက ပဲ့ကုိင္တာပါ။”


တကယ္လုိ႔ တစ္စုံတစ္ေယာက္က နားလည္မႈလြဲမွားလုိ႔ပဲျဖစ္ေစ၊ လုံးလုံး မသိနားမလည္လုိ႔႔ပဲျဖစ္ေစ အမွားအယြင္းတစ္စုံတစ္ရာ ကုိယ့္အေပၚျပဳမူလာၿပီဆုိရင္ ဒါဟာ အဲဒီအကုသိုလ္သမားကုိ ေမတၱာပြားဖုိ႔ရာ အခ်ိန္အခါပါ။ တစ္ေန႔ေန႔မွာ အဲဒီမေကာင္းမႈကုိ မေကာင္းမႈမွန္း သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး အကုသုိလ္အျပစ္ကြယ္ကာ ကုသိုလ္အျမစ္တြယ္လာမွာပါ။ သူ႔ကုိ ေကာင္းမြန္လာဖုိ႔ အခြင့္အေရးေပးလုိက္တာဟာ ျမတ္ေသာမဂၤလာပါ။

“နားလည္သေဘာေပါက္မႈေခါင္းပါးတဲ့ အကုသုိလ္သမားေတြအတြက္ စာနာေထာက္ထား ကုိယ္ခ်င္းစာတရား ေပါမ်ားရပါမယ္။”


(Dr. K Sri Dhammananda ၏ “Forgive and Forget” ေဆာင္းပါးမွ ထုတ္ႏုတ္ၿပီး “Notes for Saddha San to Read” အျဖစ္ အျခားတစ္ေနရာတြင္ အဂၤလိပ္လုိ မွ်ေဝခဲ့သည္ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆုိမွ်ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။)


မာေရးသွ်င္

1 comment:

ဝါေခါင္မိုး said...

အဖိုးတန္တဲ့ စာေလးပါ။
ေက်းဇူးကမၻာပါရွင္။
အရာရာတိုင္းမွာ
စာနာတတ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္
နားလည္တတ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္
အျမဲၾကိဳးစားေနသင့္ပါတယ္။