Sunday, August 17, 2008

ငယ္ခ်စ္ဦး

ငယ္ခ်စ္ဦး


ပန္ဆင္မယ္ခူး
ေမ့သည္းဦးမို႔
မေဝးခ်င္ဘူး
သိေစလို။
တသက္တာရည္စူး
ငယ္ခ်စ္ဦးမို႔
မေမ့ဘူးေမာင့္ကို
ယံုေစလို။

Rhyme။…..။

2 comments:

တားျမစ္ ထားေသာ... said...

သိေစလို။
ယံုေစလို။
အင္း... ဆုေတာင္းမ်ားနဲ႔ ျပည့္ေစလို။

Anonymous said...

ရင္မွာနစ္စူး
ငယ္ခ်စ္ဦးႏွင့္
ၾကည္ႏူးသက္ဆုံးတုိင္ေစေသာဝ္။……….။