Monday, December 6, 2010

ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုး အေမွာင္လႊမ္းလ်က္။ လမိုက္ည။

မုိးအုပ္ေန၍ ၾကယ္ေတြေတာင္မရွိ။ ပုရစ္ေအာ္သံမ်ားကုိ

နားေထာင္လ်က္ အမည္မသိငွက္မ်ား ေတြေ၀မွိန္းေမာလ်က္။

ဓနိမိုးထားေသာ တဲအိမ္တစ္လံုး၏အထဲ မွိန္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ မီးေရာင္

နဲ ့အတူ လူသားႏွစ္ဦး ။ အဖိုးအိုတစ္ဦး၊ အသက္

ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္။ အဖိုးအေျမး။

တဲအျပင္မွ ေလရိုင္းတို ့သည္ ဦးတည္ရာမဲ့တိုက္ခတ္ေနတုန္း။

ေကာင္ေလးသည္ အဖိုးအိုကို ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ေျပာျပဖုိ ့ပူဆာေန

ေလသည္။

အဖိုးအိုသည္ ၿပံဳးလုိက္ၿပီး ပုံျပင္တစ္ပုဒ္ကို စတင္ေျပာေလသည္။

“ဟုိုး……..ေရွးတုန္းက တိုင္းျပည္တစ္ခုမွာ ဘုရင္ႀကီးတစ္ပါးအုပ္ခ်ဳပ္မင္း

လုပ္ေနသတဲ့။ ဘုရင္ႀကီးဟာ တိုင္းျပည္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို စိတ္၀င္

မစားပဲ သူ၏အာဏာတည္ၿမဲေရး၊ သူ ့မိသားစု ေဆြမ်ိဳးတိုးတက္ႀကီးပြား

ေရးကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေနသတဲ့။ ဒါေၾကာင့္သူ ့တုိင္းျပည္ဟာ မြဲသထက္

မြဲလာၿပီး သူ ့အသိုင္းအ၀ိုင္းသာ ခ်မ္းသာေနၾကသတဲ့။ တိုင္းျပည္အတြင္း

မွာလည္း တရားဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေတြ အေပၚေက်ာ္လြန္ၿပီး လာဘ္

ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ၊ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းမႈေတြ၊ ၾသဇာအာဏာေတြ

သာ လြမ္းမိုးေနသတဲ့။ ၿပီးေတာ့ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြျဖစ္လာ

ရင္လည္းဘုရင္ႀကီးက သိပ္ဂရုမစိုက္ပါဘူးသတဲ့။ လြတ္လပ္မႈ၊တရား

မွ်တမႈကိုလုိလားတဲ့သူေတြဟာ ဆႏၵေတြထုတ္ေဖာ္ၾက၊ အခြင့္အေရး

ေတြေတာင္းဆိုၾကသတဲ့။ ဒီလုိျဖစ္လာရင္ ဘုရင္ႀကီးဟာစစ္တပ္နဲ ့

ႏုိမ္ႏွင္းပစ္ေလ့ရွိသတဲ့။ ဒီလုိနဲ ့တိုင္းသူျပည္သားေတြဟာ ဘုရင္

ႀကီးကိုမုန္းလာၾကသတဲ့။ ဒါေပမဲ့ မုန္းသာမုန္းေနရတယ္ ဘာမွမတတ္

နိုင္ၾကဘူးတဲ့။ ဘုရင္ႀကီးဟာ သူသေဘာသူလုပ္၊ တိုင္းသူျပည္သား

ေတြဟာ မြဲသထက္မြဲလာဆိုေတာ့ ပုန္ကန္မႈေတြ ျဖစ္လာပါေရာတဲ့။

ဒီလုိျဖစ္လာရင္လည္းဘုရင္ႀကီးဟာ ရက္ရက္စက္စက္ စစ္တပ္အားကိုး

နဲ ့တိုက္ခုိက္ႏိုမ္ႏွင္းေလ့ရွိသတဲ့။

ဒီလုိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ ့အခ်ိန္တြင္းမွာပဲ့ တိုင္းျပည္အတြင္း၌ အထူး

လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားေသာ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သည့္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္

ဦးရွိေနသတဲ့။ ေမာင္ျဖဴန ဲ့ေမာင္နီလို ့ေခၚသတဲ့။ ေမာင္ျဖဴဟာ

တိုင္းျပည္အတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လူတိုင္းသာတူညီမွ်အခြင့္

အေရးရေရး၊ ျပည္သူျပည္သားတိုင္း ဆင္းရဲျခင္းမွလြတ္ကင္းေရး

ဆိုသည့္အခ်က္ေတြကို ေဟာေျပာလ်က္ ျပည္သူလူထုကို စည္းရံုး

ေဟာေျပာ၍ ဘုရင္ႀကီးဆီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ အခြင့္အေရးေတြ

ေတာင္းဆုိေနသတဲ့။ ေမာင္နီကား ဘုရင္ႀကီး အပိုင္စားေပးထား

ေသာ ရြာႀကီးတစ္ရြာ၌ ရြာသူႀကီးျဖစ္ေနသတဲ့။ ရြာသူႀကီးဆိုသည့္

ဂုဏ္ပုဒ္နဲ ့အညီ ဘုရင္ႀကီးေပးထားသည့္အာဏာကို အသံုးခ်ၿပီး

သူ၏ရပ္ရြာေကာင္းက်ိဳး၊ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို စြမ္းစြမ္းတမံ

အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေပးေနသတဲ့။ ေမာင္ျဖဴရဲ ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြ

ကိုလည္းဘုရင္ႀကီးမသိေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးေနသတဲ့။ ဒီလုိနဲ ့

ေမာင္ျဖဴနဲ ့ေမာင္နီဟာ လူထု၏အနာဂတ္အတြက္ မရွိမျဖစ္

သားေကာင္းေတြျဖစ္ေနသတဲ့။

တေန ့ေတာ့ …ဘုရင္ႀကီးသည္ ေမာင္နီ၏ အိမ္သို ့သူ၏

စစ္တပ္နဲ ့အတူ ေရာက္ရွိလာသတဲ ့။ ၿပီးေတာ ့ေမာင္နီကို

တာ၀န္တစ္ခုေပးသတဲ ့။

အဖိုးအိုသည္ ၿငိမ္သက္စြာနားေထာင္ေနေသာ ေကာင္ေလး

ကုိ အကဲခတ္ၾကည့္လိုက္ေလ၏။ ေကာင္ေလး၏နေဘးမွ

ေရေႏြးၾကမ္းအိုးေလးသည္ ေကာင္ေလးနဲ ့အတူ ၿငိမ္သက္လ်က္။

အဖိုးအိုသည္ ဆက္ေျပာေလသည္။

ဘုရင္ႀကီးက ေမာင္နီကို ……….ေမးသတဲ့။

ဘုရင္ႀကီး= ေမာင္မင္း ေမာင္နီ မင္းဟာ ငါေကြ်းတဲ ့ထမင္းကို

စားေနရတဲ ့သူမဟုတ္လား။

ေမာင္နီ = ဟုတ္ပါတယ္အရွင္။

ဘုရင္ႀကီး = ေမာင္နီ မင္းဟာ ငါခ်ီးေျမွာက္ထားတဲ့ ရြာသူႀကီး

မဟုတ္လား။

ေမာင္နီ =ဟုတ္ပါတယ္အရွင္။

ဘုရင္ႀကီး =ဒါဆိုငါေပးသည့္တာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္း

ေဆာင္ရမည္မဟုတ္လား။

ေမာင္နီ = ထမ္းေဆာင္ပါမည္အရွင္။ အမိန္ ့ရွိပါ။

ဘုရင္ႀကီး = မင္းသူငယ္ခ်င္း ေမာင္ျဖဴရဲ ့ေခါင္းကိုငါလုိခ်င္သည္။

မင္းသတ္ေပးရမည္။ အကယ္၍ ငါေပးသည့္တာ၀န္ကုိ

မင္းေက်ပြန္ေအာင္ မထမ္းရြက္ႏုိင္ခဲ့လ်င္ ပထမဦးစြာမင္း

မိသားစုနဲ ့တစ္ကြ မင္းရဲ ့ေဆြခုႏွစ္ဆင့္၊ မ်ိဳးခုႏွစ္ဆင့္ကို မင္း

ေရွ ့မွာတင္ သတ္ရလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့မင္းရဲ့ ရြာသူရြာသားနဲ ့

တကြ မင္းရြာႀကီးကိုပါ မီးေလာင္တုိက္သြင္းရလိမ့္မယ္

လို ့ဆုိသတဲ့။ ေမာင္ျဖဴသည္ လူထု၏ေခါင္းေဆာင္၊ လူထု၏အနာ

ဂတ္ကို ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးေနသူ၊ ပံုေဖာ္ေပးဖုိ ့ႀကိဳးစားေနသူ။

ေမာင္နီသည္ ေမာင္ျဖဴကို ေထာက္ပံ့ေနသူ။ သူတို ့ႏွစ္ေယာက္

စလံုးသည္ ညီမွ်ေနေသာခ်ိန္ခြင္တစ္ခု။ သူတို ့ႏွစ္ေယာက္စလံုးသည္

အမွန္တရားကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ။

“ကဲ…ဘယ္လုိလဲ………..ေကာင္ေလး………”

အဖိုးအုိသည္ ေကာင္ေလးကို ေမးေလ၏။

“ ေမာင္ျဖဴကို မင္းသတ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ မင္းဟာ လူထု၏ ရန္သူ

ျဖစ္ရလိမ့္မယ္။ လူထု၏အနာဂတ္ကို ဖရိုဖရဲျဖစ္ေအာင္လုပ္သူ

ျဖစ္လိမ့္မယ္။ လူထု၏ ပယ္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မယ္။

မင္းဟာ ေမာင္နီကို မသတ္ဘူးဆိုရင္လည္း ပထမ မင္းရဲ့

မိသားစုနဲ ့အတူ ေဆြခုႏွစ္ဆင့္မ်ိဳးခုႏွစ္ဆင့္ကို မင္းေရွ ့မွာ

သတ္တာကိုျမင္ရလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ရြာလံုးမီးေလာင္

တိုက္သြင္းတာကို ျမင္ရမယ္။ ၿပီးေနာက္မင္းလည္းေသရမယ္။

ကဲ….ေကာင္ေလး…ဘယ္လိုလဲ…….

ထမင္းတစ္လုပ္န ဲ့အမွန္တရားဆိုတဲ ့ဂုဏ္ကိုလွဲမလား။

ဒါမွမဟုတ္…..ထမင္းတစ္လုပ္ကိုယူမလား။

ဒါမွမဟုတ္…အမွန္တရားဆိုတဲ ့ဂုဏ္ကို ယူမလား။

ေကာင္ေလး…..

အေျဖေပးဦး……….”

???????????????????????????????????????

////////////////////////////////////////////////

No comments: