Wednesday, June 17, 2009

Comment on "What Is Love???" - ႏွလုံးလွဖုိ႔ အလွဆုံးသုိ႔ (၇)


We are incapable of loving another unless we love ourselves.
မိမိကုိယ္ကုိမိမိ မခ်စ္လုိ႔ရွိရင္ သူတစ္ပါးကုိခ်စ္ဖုိ႔ရာ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။The will to extend one’s self for the purpose of nurturing one’s own or another’s spiritual growth.
မိမိကုိယ္ကုိ ပုိၿပီးေတာ့ အသိဥာဏ္ၾကီးမားလာေအာင္ တုိးတက္လာေအာင္ လုပ္တာနဲ႔၊ သူတစ္ပါးကုိလည္းပဲ ပုိၿပီးေတာ့ အသိဥာဏ္ၾကီးမားလာေအာင္၊ တုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာဟာ ေမတၱာပါ။

ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ စိတ္ဓာတ္နဲ႔အသိဥာဏ္ ရင့္က်က္လာေအာင္၊ ျမင့္ျမတ္လာေအာင္ လုပ္ၿပီးေတာ့ သူတစ္ပါးကုိလည္းပဲ စိတ္ဓာတ္နဲ႔အသိဥာဏ္ရင့္က်က္လာေအာင္ အကူအညီေပးႏုိင္တာ အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္တာဟာ ေမတၱာပါပဲ။

If I truly love other I will obviously order my behavior order in such a way as to contribute the utmost to his or her spiritual growth.
အကယ္၍ ငါဟာ သူတစ္ပါးကုိ တကယ္အစစ္အမွန္ ခ်စ္တယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္ရဲ့ေနပုံ၊ ထုိင္ပုံ၊ ေျပာပုံ ဆုိပုံကုိ ျပင္ရမယ္တဲ့။ သူ႔ရဲ့စိတ္ဓာတ္နဲ႔႔ အသိဥာဏ္ ေလးနက္မႈ၊ ရင့္က်က္မႈကုိ အစြမ္းကုန္ အေထာက္အကူျပဳမယ္ဆုိတဲ့ အသိနဲ႔ ကုိယ္႔ရဲ့ ေနပုံ ထုိင္ပုံ၊ ေျပာပုံ ဆုိပံုကုိ ျပင္ရလိမ့္မယ္။

The only true end of love is spiritual growth.
ေမတၱာရဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ဦးတည္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဟာ အသိဥာဏ္နဲ႔ စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္မႈ၊ တုိးတက္မႈ၊ ျမင့္ျမတ္မႈရွိေအာင္ အေထာက္အကူေပးတာပဲ။

It is actually impossible to forsake our own spiritual development in favour of someone else’s.
ကုိယ့္မွာ ေလးနက္ျမင့္ျမတ္တဲ့ အသိဥာဏ္နဲ႔ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ မလုပ္ဘဲနဲ႔ သူတစ္ပါးမွာ ေလးနက္တဲ့၊ ျမင့္ျမတ္တဲ့ အသိဥာဏ္နဲ႔စိတ္ဓာတ္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္မေပးႏုိင္ပါဘူး။

သူတစ္ပါးကုိ ေမတၱာထားႏုိင္ဖို႔ဆုိတာ ကုိယ့္ကုိယ္ကို အဖက္ဖက္က ပုိၿပီးေတာ့ ၾကီးပြားလာေအာင္၊ တုိးတက္လာေအာင္၊ အသိဥာဏ္နဲ႔ စိတ္ဓာတ္တုိးတက္မႈ၊ ရင့္က်က္မႈျဖစ္လာေအာင္ အေထာက္အကူေပးမွသာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

They think of love in terms of having positive feelings for others, taking care of others and as self-sacrifice.
စိတ္ထဲမွာ ေကာင္းတဲ့ခံစားမႈေလးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ သူ႔ကိစေလးေတြကို အမ်ားၾကီး ေဆာင္ရြက္ေပးခ်င္တယ္။ သူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္အက်ိဳးကုိ အနစ္နာခံေပးလုိက္တယ္ ဆုိတာကို ခ်စ္တယ္လုိ႔ ထင္ၾကတယ္။

These aspects of love are undoubtedly important parts of the picture but what they do not always remember is that at its highest love is more closely allied with realism than with feeling.
ဒီလုိအခ်က္ေတြဟာ အေရးၾကီးတာမွန္ေပမယ့္ ေမတၱာရဲ့အဆင့္ျမင့္ဆုံး ေရာက္တဲ့အခါမွာ ေမတၱာဟာ ခံစားမႈမဟုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ အသိဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး အေကာင္းဆုံး အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာ ျဖစ္သြားၿပီ။

ေမတၱာဆုိတာ ခံစားမႈမဟုတ္ေတာ့ဘဲ အက်ိဳးကုိလုိလားျခင္း ျဖစ္သြားတယ္။ အက်ိဳးကုိလုိလားျခင္းဆုိတာ အသိဥာဏ္ျဖစ္သြားၿပီေနာ္။

ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က တကယ္စိတ္ခ်မ္းသာေနမွသာ သူတစ္ပါးစိတ္ခ်မ္းသာမႈကုိ တကယ္လုိလားတဲ့စိတ္ အျပည့္အဝျဖစ္တယ္။

ကုိယ္က သူ႔ကုိ ခ်စ္တယ္ဆုိရင္ သူစိတ္ဆင္းရဲေနတဲ့အခါမွာ ကုိယ္က စိတ္မဆင္းရဲေအာင္ ေနႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္ေနာ္။ ဒါ ဘာေၾကာင့္တုန္းဆုိေတာ့ သူ႔မွာ ေသာကၾကီးလုိ႔ ကုိယ့္ဆီလာတဲ့အခါမွာ ကုိယ္ကပါ ေသာကေတြနဲ႔ ေခါင္းမီးေတာက္သြားရင္ ဘာဆက္လုပ္မလဲ။ ဘာမွ မလုပ္တတ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔မွာ ေသာကၾကီးေနတုန္းမွာ ကုိယ္က တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေလးနဲ႔ ေနႏုိင္ရမယ္။ emotionally independent ျဖစ္ရမယ္။

ေသာကသိပ္ၾကီးလြန္းတဲ့လူဟာ တကယ့္ေမတၱာစစ္ထားတဲ့လူ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။

ငါ့မွာေတာ့ သူ႔ကိုခ်စ္လုိက္ရလုိ႔ ေသာကေတြျဖစ္လုိက္ရတာလုိ႔ ေတြးမယ္ေနာ္။ အဲဒါ ေမတၱာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒါ သမုဒယ သံေယာဇဥ္၊ ပူေလာင္တယ္။ ေမတၱာဟာ ဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္တယ္။ ဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပူေလာင္မႈကို မျဖစ္ေစဘူး။

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မွီခုိမႈကင္းတာ (Psychologically independent) ျဖစ္ရမယ္။ သူစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ငါလုပ္ေပးမွ ျဖစ္မယ္လုိ႔လည္း မေတြးေတာ့ဘူး။ ငါ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ သူလုပ္ေပးမွ ျဖစ္မယ္လုိ႔လည္း မေတြးေတာ့ဘူး။ တကယ့္ေမတၱာဆုိတာ ဘာလဲဆုိေတာ့ သူ႔ဟာသူ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ေနတတ္သြားေအာင္ နည္းလမ္းေပးလုိက္တယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရဲ့ေမတၱာဟာ အဲဒီလုိေမတၱာမ်ဳိးေနာ္။ ျမတ္စြာဘုရားက သူမ်ားကို စိတ္ခ်မ္းသာသြားေအာင္ လုပ္ေပးလုိက္တာ မဟုတ္ဘူး။ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေနနည္းကုိ ေပးလုိက္တာ။ သူတစ္ပါး စိတ္ဆင္းရဲေနလုိ႔ ျမတ္စြာဘုရားက စိတ္ဆင္းရဲေနမွာလား၊ ဘယ္သူ႔အတြက္မွ စိတ္မဆင္းရဲပါဘူး။ အင္မတန္ ေမတၱာက႐ုဏာ ၾကီးပါတယ္ဆိုတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားဟာ ဘယ္သူ႔အတြက္မွ မပူပါဘူးတဲ့။ အဲဒါ ေမတၱာ အစစ္ပဲေနာ္။

ေမတၱာဆုိတာ ငါ ေမတၱာစစ္ထားမယ္ဆုိတာနဲ႔လည္း ျဖစ္မသြားဘူး။ အင္မတန္ အသိဥာဏ္ၾကီးမွ အၿမဲတမ္း ကုိယ့္စိတ္ကုိ သိေန၊ ၾကည့္ေနမွ ျဖစ္လာတယ္။

(ေမတၱာတရား - ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက) မွ ထုတ္ႏုတ္ကူးယူပါသည္။

ေမတၱာဆုိတာ လြတ္လပ္တဲ့သူ စိတ္ဓာတ္အင္အားၾကီးမားတဲ့သူ သူ႔စိတ္မွာျပည့္စုံေနတဲ့သူရဲ့ စိတ္မွာ အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္လာတာ။ လုပ္ယူရတာမဟုတ္ဘူး။ ေမတၱာမွာ ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ မရွိဘူး။ ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ မရွိဘဲ ခ်စ္တာဟာ အင္မတန္ စိတ္ဓာတ္အင္အားၾကီးၿပီး လြတ္လပ္ေနမွ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။

(လြတ္လပ္ေသာစိတ္ - ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက) မွ

2 comments:

တားျမစ္ ထားေသာ... said...

သံုးၾကိမ္ေျမာက္ ဖတ္ျပီးျခင္းပါ။
ေသခ်ာဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့စာေတြ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ေဝမွ်မွဳကို ေက်းဇူးပါ။

သုခမိန္

မသက္ဇင္ said...

တန္ဘိုးရွိတဲ့ စာစုေလးေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ဖတ္ပါတယ္
ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ