Thursday, February 21, 2008

Thoughts from White.

အျဖဴေရာင္တမ္းခ်င္း

သိပၸံပညာမွာေတာ့ အျဖဴေရာင္ဆိုသည္မွာ ျမင္ႏိုင္ေသာအလင္းအားလံုး၏ အလင္းျပန္မႈလို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္။ အေရာင္ကိုေလ့လာသူမ်ား၊ ပံုသဏၭာန္အရာဝတၳဳမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာသူမ်ားကေတာ့ အျဖဴေရာင္ႏွင့္ပက္သက္၍ အျဖဴေရာင္သည္ ဘာသာေရးအရ ျမင့္ျမတ္ျခင္း၊ ရိုးသားမႈ၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈ၊ လန္းဆန္းႏုပ်ိဳမႈတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း။ အနက္ေရာင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာပဲ ေကာင္းမြန္တဲ့အဓိပၸါယ္ကိုေဆာင္ျပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၏ စတင္ရာျဖစ္တယ္။ အျဖဴေရာင္ကို အမွတ္အသားတစ္ခုအေနနဲ႔ အားလံုးလက္ခံၾကတာဟာဆိုရင္ သစၥာရွိမႈ၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈလို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကပါတယ္။ အျဖဴေရာင္အေပၚတြင္ မည္သို႔ခံစားခ်က္ရွိသနည္း။ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ႏိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အျဖဴေရာင္ႏွင့္ အေတြးတခ်ိဳ႕ ေရာယွက္ခဲ့မိသည္။
တေန႔ အခန္းမွာ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈအတြက္ အလုပ္လုပ္ရင္း အဝတ္ေလွ်ာ္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အေတြးမ်ားကို ခရီးဆန္႔ေစပါသည္။ အဲဒီ တစ္ေန႔ ကၽြန္ေတာ္ေလွ်ာ္ဖြတ္မိေသာ အဝတ္(အကၤ်ီ)အားလံုးမွာ အျဖဴေရာင္ေတြပါ။ မမ်ားဘူးဆိုေသာ္လည္း ေလးငါးထည္ေလာက္သာေလွ်ာ္ျဖစ္ေသာ အကၤ်ီမ်ားမွာ အျဖဴေရာင္ေတြ၊ အျဖဴႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအေရာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထူးဆန္းလိုက္တာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိသြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္ဝတ္ရေအာင္ ဝယ္ခဲ့တုန္းကေတာ့ အားလံုးအျဖဴမ်ားျဖစ္သည္။ အခု ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အျဖဴမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တိုက္ဆိုင္ၾကည့္မိသည္။ အားလံုးထဲတြင္ ဒီတစ္ထည္ကပိုျဖဴသည္။ ေဟာဟို အကၤ်ီေလးက မထင္မွတ္ေအာင္ ညိဳမိႈင္းေနသလိုပါ။ ဒီတစ္ထည္ကေတာ့ အျဖဴဟူ၍ပင္ မထင္ခ်င္ေတာ့။ သို႔ေသာ္ အားလံုးသူ႔ဟာႏွင့္သူ အျဖဴေတြျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အျဖဴဟူ၍ ခံစားျပီးမွ ဝယ္ခဲ့ေသာ အကၤ်ီမ်ားပါ။ သူတိုိ႔အားလံုးကုိဆံုမိျပီး ႏႈိင္းယွဥ္မိမွ ကြာျခားခ်က္ေတြေတြ႕လာမိသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အေတြးတစ္ခ်ိဳ႕ ေ႔ရွသို႔ခရီးဆက္သြားမိသည္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း မ်ားစြာရွိသလို စာဖတ္သူတို႔တြင္လည္းရွိၾကမည္။ စာေရးဆရာ (ဆရာ)နႏၵသိန္းဇံ၏ “မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း” ဆိုေသာ စာအုပ္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီအတြက္ သရုပ္ေဖာ္ပံုကို ပန္းခ်ီဆရာ (ဆရာ)ေပၚဦးသက္က ပံုေဖာ္ခဲ့သည္။ ညေနခင္းေနေရာင္တြင္ အထုပ္တစ္ထုပ္ထမ္း၍ ခရီးသြားေနေသာ ခရီးသည္တစ္ဦးပံုပါ။ ညေနခင္းေနေရာင္မွာ ခရီးသြားရဲ႕အရိပ္က ရွည္လ်ားစြာႏွင့္ျဖစ္သည္။ ဆရာေပၚဦးသက္ကေတာ့ မိမိ၏အရိပ္ကို မိတ္ေဆြေကာင္းဟု ခံစားပံုေဖာ္ခဲ့သည္။ ဆရာနႏၵသိန္းဇံ၏ အေရးသားတြင္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ အေရးအသားမ်ားႏွင့္ပင္။ သို႔ေသာ္ နိစၥဓူဝ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြသစ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရသည္။ မည္သူက မိတ္ေဆြေကာင္း၊ မည္သူကမိတ္ေဆြဆိုး ခြဲျခားဖို႔ ၾကိဳးစားမိၾကမည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေမွ်ာ္လင့္မထားမိသည္မ်ားအတြက္ မိမိ၏ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း အေပၚတြင္ ေၾသာ္ငါ့အတြက္ တကယ္ေကာင္းတဲ့သူပဲ၊ ဟာ.. ဒီလူကေတာ့ မလုပ္သင့္တာေတြလုပ္ျပီ။ စသည္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြးမိၾက ေျပာမိၾကသည္။ မည္သူက မိတ္ေဆြေကာင္း၊ မည္သူက မိတ္ေဆြဆိုး မည္သို႔ခြဲျခားသနည္း။ ဤကဲ့သို႔ေမးခြန္းအတြက္ အလြန္ရႈပ္ေထြးေသာ ညီမွ်ျခင္းမ်ား ထြက္လာမလား၊ က်စ္လစ္သိပ္သည္းမႈျဖင့္ အမည္ေက်ာ္ေသာ ညီမွ်ျခင္း E = mc­2 လိုမ်ိဳးရလာႏိုင္လား။

ေလာကနီတိကဲ့သို႔ေသာ ေရွးပညာရွိမ်ား၏ ဆံုးမစာေတြကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားကိုးလို႔မရသည္ကေတာ့ ေသခ်ာမည္ထင္သည္။ ဒီေန႔ေခတ္ေပၚ ဒႆနေတြကို အေျခခံရမည္လား။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစပါ၊ မိတ္ေဆြေကာင္းဆိုတာ အေရးၾကံဳလာရင္ ကိုယ့္အနားရွိတတ္တယ္လို႔ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ေျပာေလရဲ႕။ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အေျခခံဆံုးျဖတ္ခ်က္သာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္ဝယ္ခဲ့ေသာ အက်ၤီအျဖဴအားလံုး အျဖဴျဖစ္သည္။ ေနာင္ဝယ္မည့္ အကၤ်ီအျဖဴသည္လဲ သူကိုယ္တိုင္အတြက္ အျဖဴတစ္ထည္ျဖစ္ေနပါမည္။ အားလံုးကို အတူခ်ိန္ထိုး၍ အျဖဴျခင္းယွဥ္လွ်င္ေတာ့ သူ႔အဆင့္ႏွင့္သူ ကြဲျပားေနဦးမည္ပါပဲ။ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတိုင္းသည္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အျဖဴေရာင္အကၤ်ီတစ္ထည္ကို စျမင္မိကတည္းက သူ႔ရဲ႕အျဖဴေရာင္အဆင့္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အျမင္ျဖင့္ သတ္မွတ္ျပီးျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြမ်ားအေပၚတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား စေတြ႕ကတည္းက ထားလိုက္ျပီးသာျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ ေတြ႕ဆံု၊ ေပါင္းသင္းေနရင္း ရရွိလာေသာ ခံစားခ်က္မ်ားလည္းရွိမည္။ ဝတ္ပါမ်ား၍ အေရာင္လြင့္လာေသာ အကၤ်ီမ်ားႏွင့္ တူသူလဲရွိေနမည္။ ဆက္လက္၍ အေရာင္ေတာက္ပဆဲ၊ ဝတ္ရတာကိုက စိတ္ကိုလန္းဆန္းေပါ႔ပါးေစေသာ အကၤ်ီမ်ားကဲ့သို႔ မိတ္ေဆြမ်ားလည္းရွိမည္။

မိတ္ေဆြႏွင့္ အကၤ်ီ ႏႈိင္းတုစရာေတာ့ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္မျမင္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အျဖဴေရာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို တေပါင္းတည္းျမင္မိေသာကၽြန္ေတာ္ မဆီမဆိုင္ ေတြးမိသြားျဖင္းသာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြမ်ားကို ထိုသို႔ေပါင္းစပ္၍ ဆန္ခါခ်ၾကည့္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အေတာ္ပင္ရႈးသြပ္သူသာ ျဖစ္ေနပါမည္။ သူ႔အျဖဴႏွင့္သူ ရွိေနၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ မိတ္ေဆြမ်ားကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ေတာက္ပေသာ အျဖဴေရာင္မ်ားအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ႏိုင္ဖို႔သာ လိုအပ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေကာင္းအဆိုးခြဲျခားရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္၏ ခံစားခ်က္မ်ားမွ စတင္၍ခ်ဥ္းကပ္ရပါလိမ့္မည္။ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ ရိုးရွင္းေသာခ်ဥ္းကပ္မႈ ျဖစ္ရပါမည္။ အျဖဴေရာင္အကၤ်ီေလးမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အျဖဴေရာင္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကၽြန္ေတာ္၏မိတ္ေဆြမ်ားသည္လည္း ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ မိတ္ေဆြမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း သန္႔ရွင္းလန္းဆန္းေသာ အျဖဴေရာင္မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ေနဖို႔ေတာ့ လိုအပ္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။

သုခမိန္

2 comments:

တာတူး(၀ါ) အေမ့ခံလူတစ္ေယာက္ said...

ကိုဗာဘိုေရ
ၾကည့္တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ ေနရာ၊ ခံစားခ်က္ ၊ ပတ္၀န္းက်င္ အဲဒီ ဒိုင္မင္းရွင္းေတြပါ ထည့္ျပီးေေတြးမွနဲ႔ တူပါရဲ့ဗ်ာ ။ တစ္ခါတစ္ခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အျမင္ေတြကလည္း အေျခအေနကိုလိုက္ျပီး ေျပာင္းတတ္တာမ်ိဳးကိုဗ် ။ လူဆိုေတာ့လည္း ကိုယ္ျမင္သလိုပဲ ၾကည့္တာကိုးဗ်ာ ။ က်ေနာ္လည္း့ မိတ္ေဆြနဲ႔ အကၤ်ီ ႏိွဳင္းလို႔ရမယ္ ေတာ့ မထင္ဘူးဗ်ိဳ႕ ။

တားျမစ္ ထားေသာ... said...

အင္း... ဟုတ္ပါရဲ႕ ကိုတာတူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ဒီလိုေတြ ေတြးမိေလရဲ႕လို႕ ခ်ျပရံုေလးတင္ပါ။ ခဏတာစိတ္ခံစားမႈကို ေဖာ္ျပတာ၊ ဒီလိုသာျဖစ္ရမယ္လို႔ တင္ျပျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းပါ။